Sophies historie

Det sies at alt en voksen trenger
å vite, kan man lære i barnehagen.

Del alt. Si unnskyld når du sårer noen. Lek rettferdig. Rydd opp etter deg. Legg ting tilbake der du fant dem. Vask hendene før du spiser. Dra i snoren.
 
 

I barnehagen for barn med nedsatt hørsel i Wien er det også mange nye ting å lære, spesielt for de voksne. Mange av barna som går her, slik som fem år gamle Sophie, hører kun ved hjelp av et cochleaimplantat.

"Jeg husker det første besøket", sier Susanne, moren til Sophie. "En lærer ropte til barna [med CI], og alle snudde seg. Jeg ble så lettet."

Susanne husker at hun hadde "tusenvis av spørsmål som hun ville ha svar på". På sykehuset anbefalte legene at Sophie burde få cochleaimplantat. Det var første gang foreldrene hadde hørt om CI.

"Jeg var skeptisk", sier Susanne. "Jeg trodde ikke at det ville fungere like bra som det gjør."

Sophie ble født med væske i det indre øret. Hun hadde aldri hørt en lyd før hun fikk cochleaimplantat. Hun fikk diagnosen tidlig etter en rutinemessig hørselstest, men ifølge foreldrene hennes, var resultatet ikke entydig.

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.