Manon

Bruk av VIBRANT SOUNDBRIDGE gjør det mulig for
Manon å forbedre spilleferdighetene sine

Da jeg var 9 år gammel, begynte jeg å ta fløytetimer ved konservatoriet. Jeg lærte meg også å spille kornett og trombone. I en musikkonkurranse for unge musikere tok jeg andreplassen, og da jeg var 16 fullførte jeg dirigentutdannelsen. Jeg kan ikke forestille meg livet uten musikk.

I en alder av 18 år begynte jeg i lære. Samtidig fikk jeg mitt første høreapparat. Det ble slutten på min musikalske karriere. Jeg prøvde lenge å klare meg uten høreapparat, helt til hørselen ble så dårlig at jeg ikke lenger hadde noe valg. Jeg måtte slutte i korpset og gi slipp på mange andre ting.

Da jeg flyttet i 1997, ble jeg førstetrombonist i et moderne, førsteklasses brassband i Neuenkirchen. Hørselen ble imidlertid verre, og jeg kunne ikke lenger følge dirigentens instruksjoner og forklaringer. Nok en gang fikk jeg tildelt et tradisjonelt høreapparat. Det gjorde at jeg hørte mer, men det var umulig å spille musikk og dirigere.

I 2002 fikk jeg operert inn et Soundbridge-implantat, og seks måneder senere hadde jeg fått operert inn et i det andre øret også. Jeg kunne nå leve som jeg hadde gjort tidligere. Jeg kan spille musikk og jobber som reservedirigent i korpset i Neuenkirchen.

Heiko, korpsets dirigent, er også veldig entusiastisk over den nye teknologien: “Etter at hun fikk operert inn Soundbridge, glir Manon enda bedre inn i korpset. Hun justerer lydstyrken godt og intonasjonen er utmerket. Hun er blitt enda bedre etter Soundbridge-implantatene, og er et svært positivt bidrag til korpset.”

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.