Hayley

Hayley ble døv etter hjernehinnebetennelse som oppstod på grunn av en udiagnostisert fødselsskade. Jeg skjønte at Hayley ikke reagerte på lyd ti dager etter at hun fikk hjernehinnebetennelse. Vi snakket med Hayleys kirurg, og hun fikk implantatet fem dager senere.

Vi var positivt overrasket over Hayleys utvikling. Hayley ble døv på et kritisk tidspunkt for utvikling av tale og språk, og hun kunne bare ca. 15 ord før hun fikk hjernehinnebetennelsen. Det er bare 2 ½ uker etter lydpåsetting, og vi er begeistret over utviklingen hun har hatt på så kort tid. Hun svarer på spørsmål, og det virker som om hun hører og forstår mye av det jeg sier. At datteren min begynte å si "mamma" to måneder etter at hun ble døv og to uker etter lydpåsetting, er den største gaven jeg kunne fått.

Mannen min og jeg likte MED-ELs CI-system på grunn av alternative løsninger for barn. Når det er varmt, springer Hayley ofte rundt i bare bleien med babyBTE festet i en hårklemme!

Det er opp til foreldre å gi barna alle tilgjengelige muligheter, enten de har spesielle behov eller utvikler seg normalt på alle områder. Vi følte at vi skyldte Hayley å gi henne muligheten til å høre. Og jeg tror at Hayley vil være helt enig, hvis du kan få henne til slutte å synge og danse til Wiggle-videoene med tvillingsøsteren April lenge nok til å spørre henne.

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.