Audiogram

Audiogram: Bilde av audiogram med forklaring
Et audiogram er en grafisk fremstilling av en persons hørsel og hørselsnedsettelse på hvert øre. Langs toppen av diagrammet vises tall fra 125 til 8000. Disse tallene viser til frekvenser eller ulike lydnivåer.

Frekvensen angis i sykluser per sekund, eller Hertz. Jo høyere frekvens, desto høyere lydnivå. Vann som drypper fra en kran, tilsvarer f.eks. 250 Hertz (Hz), mens den skingrende ringelyden fra en telefon ligger på omkring 8000 Hz.

Lydstyrke måles i enheter som kalles desibel. Null desibel (0 dB) betyr ikke "ingen lyd". Det er bare svært svakt. Vanlig samtalenivå ligger på rundt 65 dB, mens 120 dB er svært høyt – omtrent like høyt som lyden fra et jetfly som tar av, hvis du står 25 meter unna. Tallene på siden av diagrammet angir hørselsnivå i desibel.

Under en hørselstest spiller audiografen av toner i én frekvens om gangen. Den svakeste tonen en person kan høre på hver frekvens, merkes av i audiogrammet med frekvens og lydstyrke. Dette kalles "høreterskel".

Ditt audiogram er en "grafisk fremstilling" av hørselen din. Det viser i hvor stor grad hørselen din avviker fra normal hørsel og, hvis det er snakk om nedsatt hørsel, en indikasjon på hvor problemet eventuelt ligger. Det er flere typer og grader av hørselsnedsettelse. Eksperter skiller vanligvis mellom fire hovedtyper av hørselsnedsettelse avhengig av hvilken del av øret som er berørt: mekanisk hørselsnedsettelse, sensorinevral hørselsnedsettelse, kombinert hørselsnedsettelse og nevral hørselsnedsettelse.

En audiograf eller hørselsspesialist kan hjelpe deg med å fastslå om du har nedsatt hørsel. De vil i så fall anbefale en passende løsning basert på hvor alvorlig hørselsnedsettelsen er.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.