Full dekning av cochlea

Få mest mulig ut av hele sneglehuset
fra bunn til apeks.

Tonotopi og full dekning av cochlea
Det kan være nyttig å vite hvilken rolle sneglehuset har i normal hørsel for å forstå hvor viktig full dekning av cochlea er. Sneglehuset er en liten, spiralformet struktur (på størrelse med en ert) i det indre øret. Den omformer lyder fra mekaniske vibrasjoner til signaler som overføres til hjernen via hørselsnerven. Denne prosessen utføres av spesielle sanseceller (hårceller) i sneglehuset. Disse hårcellene er plassert i henhold til tonehøyde eller toner. Denne plasseringen kalles tonotopi. Ved normal hørsel stimulerer lav tonehøyde nervefibrene i det indre(apikale) området i sneglehuset. Høy tonehøyde stimulerer nervefibrene i den ytterste delen av sneglehuset.
 
Ovenfor vises en illustrasjon av sneglehusets tonotopi
Hva er full dekning av cochlea?
Full dekning av cochlea oppnås via en lang elektroderad som strekker seg fra det nederste (basale) til det øverste (apikale) området i sneglehuset. Denne omfattende stimuleringen gir implantatbrukeren komplett dekning av lyder. En kort elektrodeledning kan bare stimulere et begrenset område i sneglehuset, og de apikale nervefibrene blir ikke berørt.
 
Full cochleastimulering gir implantatbrukerne en rikere og mer naturlig lydkvalitet1. Personer som implanteres med lang elektrodeledning, får en rekke potensielle fordeler. Undersøkelser viser for eksempel at full dekning av cochlea forbedrer talediskriminering for de fleste implantatbrukere.2

MED‑ELs unike, myke og fleksible elektroderad er like lang som hele sneglehuset, slik at alle nervefibrene stimuleres. 

Fordelene med full dekning av cochlea:

  • overlegen lydkvalitet
  • maksimal utnyttelse av sneglehusets naturlige potensiale
  • forbedret talediskriminering2
  • best representasjon av FineHearing™-teknologi
  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Deep electrode insertion in cochlear implants: apical morphology, electrodes and speech perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann et al. (2009) Benefits of Electrical Stimulation Over Two Cochlear  Turns in Postlingually Deafnend CI Users – A Prospective Long-Term Study. Poster at Conference on Implantable Auditory Prosthesis, July 12-17, Lake Tahoe, USA.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.