FineHearing: De detaljerte nyansene
i lydene blir levende

En strategi er en plan med en klar destinasjon. Når det gjelder cochleaimplantater, krever "reisen herfra til dit" at det opprettes en mest mulig effektiv plan for å omforme lyder til elektriske signaler som hjernen kan forstå.

I mange år klarte kodestrategiene kun å representere én del av lyden, kalt "envelope" mens forbedringer i lydens "fine structure" var begrenset av tidens teknologi. FineHearing™ fra MED‑EL har overvunnet disse begrensningene.
Fokus på "envelope" i implantatutvikling gjør det mulig for brukere å få god taleforståelse i stille omgivelser.1 Fokus på "envelope" gir imidlertid dessverre ikke best mulig resultat for mer kompliserte hørselsutfordringer.

Uten informasjon fra "fine structure", som gir hver lyd den unike kvaliteten (f.eks. musikalsk tonehøyde), rapporterer ofte cochleaimplantatbrukere at det er vanskelig å nyte musikk og fokusere på tale i støyende omgivelser.2 Spesialinnstillinger for visse situasjoner, som fokusert lytting, musikk eller myke lyder, har ikke vært en effektiv eller praktisk løsning. I tillegg har cochleaimplantatbrukere hatt utfordringer med språk som hovedsakelig fokuserer på toneendringer, eller tonale språk som mandarin (kinesisk).

Lydelementer

Envelope

Envelope er lydsignalets "styrkekontur" og viktig for taleforståelse.

 
 

Fine Structure

Fine Structure inneholder lydsignalets fine detaljer og forbedrer tonehøyde og lydkvalitet.

Undersøkelser viser at "fine structure" inneholder hovedinformasjonen om musikk og lydplassering.3 FineHearing-teknologi og full dekning av cochlea gir brukerne forbedret lydkoding som representerer begge deler av lyden, "envelope" og "fine structure". I motsetning til vanlig lydbehandling bruker MAESTRO en svært avansert algoritme, kalt Hilbert Transform, til å gi høydefinert digital signalbehandling som trekker ut formen, eller envelope, til en innkommende lyd på en svært nøyaktig måte. I tillegg sendes spesielle, patenterte elektriske pulser til øverste del av sneglehuset en unik pulsform som bærer med seg tone- og kvalitetsinformasjon. Dette presenterer lydens fine nyanser på en nøyaktig måte, og gir fremragende lydkvalitet.

FineHearing-teknologi fra MED‑EL bruker lydinformasjon fra både "envelope" og "fine structure", noe som gir brukerne bedre lydkvalitet3, spesielt når de hører på musikk.
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.