FineTuner-fjernkontroll

Uforstyrret hørsel over alt

Verdens første fjernkontroll for cochleaimplantat er også verdens mest brukervennlige. FineTuner™ gjør det mulig for brukerne å endre innstillinger "på farten" uten å ta prosessoren av øret. De store knappene på FineTuner gjør den enkel å bruke – spesielt for mennesker som har vanskeligheter med å bruke eller se informasjonen på små kontroller. Brukere av bilaterale MED‑EL-implantater kan gjøre uavhengige justeringer for begge audioprosessorer med én FineTuner-fjernkontroll.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.