BRIDGE to better communication

Hvert skritt på veien

Din livskvalitet er grunnlaget for vår suksess. Hvis du eller noen du bryr deg om vurderer en implantert hørselsløsning, er det viktig å vurdere hele prosessen. MED-EL BRIDGE er bevisst på at best mulig hørselsimplantat bare er én av de tingene som er viktige for å gjenopprette hørselen. Det å lære å bruke et cochleaimplantat krever motivasjon, at man er vel forberedt og har realistiske forventinger. MED-EL har fagpersoner som kan hjelpe deg i lang tid etter operasjonen, og de kan tilby et bredt utvalg materiell som kan hjelpe deg på veien.

BRIDGE to better communication, MED‑EL’s omfattende støtteprogram tilbyr mer lyttemateriell enn noe annet hørselsimplantatselskap. Programmet er utviklet i samarbeid med ledende utdannings- og hørselsspesialister fra hele verden og har informasjon og materiell som dekker behovet til voksne, tenåringer og barn samt foreldre, audiopedagoger, logopeder og lærere.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.