Viktig sikkerhetsinformasjon

Mellomøret Implantater - VORP 503

Interferens med annet utstyr

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiske instrumenter kan produsere radiofrekvensspenning som kan resultere i direkte kobling mellom instrumentet og implantatet. Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må ikke brukes i nærheten av implantatet. Induksjonsstrømmen kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Kirurgisk diatermi: Diatermi må aldri påføres over implantatet fordi den høye strømmen som blir påført implantatet kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Ioniserende stråling: Stråleterapi opp til en total ioniseringsdose på 100 Gray samt medisinske diagnoseprosedyrer som bruker ioniserende stråling, som røntgen, CT og PET, skader ikke implantatet. Det anbefales å ikke bruke en lydprosessor under stråling.
   
 • Ultralyd: Implantatet tar ikke skade av å bli utsatt for klinisk nyttig diagnostisk ultralyd.
   
 • Kardioversjon: Energien som tilføres under kardioversjon kan forårsake skader på implantatet. Defibrillering må ikke utføres på eller nær apparatet.
   
 • Monopolar elektrokauterisering, terapeutisk ultralyd, transkraniell magnetisk stimulering, elektrokonvulsiv terapi: Må aldri påføres direkte over implantatet, disse prosedyrene kan skade implantatet.
   
 • Magnetresonanstomografi (MRI): MRI-undersøkelse av en pasient med VORP 503 er kun tillatt i lukkede MR-skannere med 1,5 Tesla (T). Følgende forhold må tas hensyn til:
  • MR-skanneren må være begrenset til ”Normal driftsmodus”; ”Første nivå driftsmodus” må unngås.
  • Lokale RF-spoler for sending må ikke brukes i hode- og nakkeregionen. Lokale mottakerspoler er ikke begrenset i bruk.
  • Før pasienten går inn i et MRI-rom må lydprosessoren fjernes fra hodet. Det kan oppstå hørbar interferens under skanningen. Pasienter må rådes til å indikere ethvert mulig ubehag som måtte oppstå og be om at undersøkelsen avsluttes om nødvendig. Etter MRI-undersøkelsen må ikke pasienten sette på plass lydprosessoren før han/hun har forlatt MRI-rommet.
  • Under MRI-undersøkelsen er det nødvendig å holde hodet rett.
  • En artefakt på omtrent 14 cm rundt implantatet vil være synlig på bildene.
  • MRI-undersøkelser med >1,5 T vil skade implantatet og må unngås.
  • Dersom en MRI-undersøkelse er nødvendig før første aktivering av Vibrant Soundbridge, må det tas forholdsregler for å forhindre komplikasjoner med legingen av såret grunnet mulig bevegelse av implantatet i det kraftige MR-feltet.
  • Når nedre ekstremiteter skal undersøkes blir det anbefalt at pasientens ben plasseres først i skanneren, selv om dette ikke er nødvendig.
    
 • Tyveri- og metalldetektorsystemer: Kommersielle tyveridetektorsystemer og metalldetektorer produserer kraftige elektromagnetiske felt. Pasienter med et implantat bør gjøres oppmerksomme på at detektoralarmen i sikkerhetsmetalldetektorer kan utløses når de går gjennom dem. Av den grunn er det tilrådelig at pasienter til enhver tid har med seg sitt Vibrant Soundbridge brukeridentifikasjonskort.
   
   

MRI Checklist

Last ned

Produktene, anvendelser og prestasjonsegenskaper er forbeholdt godkjenning av de nasjonale myndighetene; noen egenskaper kan for tiden være utilgjengelige eller ikke tilbudt for salg fra MED-EL i din region. Kontakt ditt lokale MED-EL kontor eller representant for nærmere informasjon.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.