Viktig sikkerhetsinformasjon

Benledning Implantater - BCI 601

Interferens med annet utstyr

 • Kirurgisk diatermi: Elektrokirurgiske instrumenter kan produsere radiofrekvensspenning som kan resultere i direkte kobling mellom instrumentet og implantatet. Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må ikke brukes i nærheten av implantatet. Induksjonsstrømmen kan forårsake skade på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Ioniserende strålebehandling: Strålebehandling skader ikke implantatet. Det anbefales å ikke bruke en lydprosessor under stråling.
   
 • Røntgen, CT-skanning, coboltbehandling, PET-skanning, diagnoseultralyd: Ingen restriksjoner innenfor klinisk nyttig eksponering.
   
 • Monopolar elektrokauterisasjon, terapeutisk ultralyd, transkraniell magnetisk stimulering, elektrokonvulsiv terapi: Må aldri påføres direkte over implantatet, disse prosedyrene kan skade implantatet.
   
 • Magnetisk resonans imaging (MRI): MRI-undersøkelser opp til 1,5 T med Bonebridge er tillatelig. Følgende forhold må tas hensyn til:
  • Lydprosessoren må ikke brukes, men det kan likevel oppstå hørbar interferens.
  • Et kunstig område på 15 cm rundt implantatet vil være synlig på bildene.
  • MRI-undersøkelser med >1,5 T vil skade implantatet og må unngås.

   ​ 

MRI Checklist

Last ned

Produktene, anvendelser og prestasjonsegenskaper er forbeholdt godkjenning av de nasjonale myndighetene; noen egenskaper kan for tiden være utilgjengelige eller ikke tilbudt for salg fra MED-EL i din region. Kontakt ditt lokale MED-EL kontor eller representant for nærmere informasjon.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.