Å få et cochleaimplantat

Generell informasjon om hva du kan forvente

Vurdering
Du vil gjennomgå en rekke rutinemessige vurderinger for å avgjøre om du er en kandidat for cochleaimplantat før en eventuell implantering. Denne utredningen gjør det mulig for cochleaimplantatteamet å sjekke andre faktorer eller behov. Ulike tester som gjøres under utredningen vil gjøre det mulig for fagpersoner å gi deg informasjon om hva du kan forvente. Utredningen inkluderer medisinske, audiologiske (hørsel) og radiologiske (røntgen) vurderinger.

Implantering
Operasjonen tar vanligvis mellom en og tre timer og foregår under narkose. Risikoen ved cochleaimplantatoperasjoner er liten og i samsvar med øvrige øreoperasjoner. Pasientene er vanligvis oppe og går neste dag. Sykehusoppholdet kan variere fra poliklinisk eller én til flere dager, avhengig av individuelle behov og gjeldende praksis i ditt område.

Første tilpasning
Cirka fire-fem uker etter implanteringen mottar du audioprosessoren. Audioprosessoren blir programmert eller "tilpasset" individuelt for hver pasient av en audiofysiker eller annen fagperson. Dette programmet inneholder innstillinger for tonehøyde, lydstyrke og pulsbredde. De første dagene av lydpåsetting skal det ofte flere tilpassingsøkter til for å finjustere innstillingene og finne et ideelt program.

Oppfølgingsprogram
Det er viktig å ha regelmessig lyttetrening med en audiopedagog/logoped slik at du lærer hvordan du skal forstå lyder og utvikle lytteferdigheter. Lyttetrening kan hjelpe deg til å gjenkjenne de nye, mer detaljerte lydene sammenlignet med de begrensede lydene du har hatt med høreapparat.

Hvis du vil ha direkte henvisning til et cochleaimplantatsenter eller vil ha mer informasjon om MED-ELs cochleaimplantatsystem, kan du ta kontakt med oss direkte. 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.