Slik fungerer MAESTRO

MAESTRO cochleaimplantsystem omgjør hverdagslige lyder til kodede elektriske pulser. Disse elektriske pulsene stimulerer nervetrådene (hårcellene) i sneglehuset. Hørselsnerven overfører signalene til hjernen, hvor de registreres som lyd. Implantatet gir kontinuerlig stimulering i svært høy hastighet. Siden hjernen mottar lydinformasjonen umiddelbart, høres lydene idet de oppstår.
  1. Lyder registreres av mikrofonen i audioprosessoren.
  2. Audioprosessoren analyserer og koder lydene i et spesielt mønster av digital informasjon.
  3. Denne informasjonen sendes til spolen og overføres gjennom huden til implantatet.
  4. Implantatet tolker koden og sender elektriske pulser til elektrodene i sneglehuset.
  5. Hørselsnerven registrerer signalene, og sender dem til høresenteret i hjernen. Hjernen registrerer disse signalene som lyd.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.