Vår historie


1977

Verdens første mikroelektroniske flerkanals cochleaimplantat i Wien. Den hadde 8 kanaler, en stimuleringsfrekvens på 10 000 impulser i sekundet pr. kanal, og 8 uavhengige strømkilder og en fleksibel elektrode for 22-25 mm innføring i cochlea (sneglehuset).

Prof. Kurt Burian (1924-1996)
Implanterte det første flerkanals mikroelektroniske cochleaimplantatet ved ENT-universitetsklinikken i Wien den 16. desember 1977. Han satte inn den fleksible elektroden gjennom det runde vinduet i scala tympani.


1978

6 og 4 kanals implantatvarianter
Det 4 kanals implantatet ble brukt til simultanstimulering.


1979

C.K., mottok et 4 kanals implantat i august 1979 og en liten bærbar prosessor noen få uker senere. Hun tilbrakte mange timer i testlaboratoriet på det tekniske universitetet i Wien, hvor et antall talekodingsstrategier og stimuleringsfeltkonfigurasjoner ble testet i forbindelse med grunnleggende forskning på nervestimulering.

Tilpasning av taleprosessoren til karakteristika ved pasientens elektriske hørsel, som frekvensforming og amplitudekompresjon, viste seg å være av avgjørende betydning for kvaliteten på forståelsen av tale (Erwin Hochmair og en pasient).

Mange talepersepsjonstester ble utført for å optimalisere innstillingene (Ingeborg Hochmair og pasient S.O.).


1980

Høsten 1979 mottok C.K. denne lille taleprosessoren til å bære på kroppen. Den ble modifisert i mars 1980, da C.K. ble den første personen som viste åpen taleforståelse uten å lese på leppene, ved hjelp av en bærbar prosessor. Siden da har hun kunnet glede seg over taleforståelse kun basert på lyd fra en bærbar prosessor.


1982

Dette cochleaimplantatsystemet består av et signal-transparent 4 kanals implantat som driver en lang, fleksibel 4 kanals elektrode plassert i cochlea, og en liten énkanals taleprosessor. Systemet implementerer en bredbåndet kodestrategi for analog tale, som skal brukes på den best egnede kanalen.1985

Implantatbrukere utveksler sine erfaringer i Wien.

Resultatene av implantering hos voksne som er blitt døve etter at de hadde lært å snakke, viser at 60 % av dem har en viss forståelse av tale kun basert på lyd (uten å lese på leppene).


1986

Hochmairs og deres nyetablerte firma MED-EL flytter til Innsbruck.


1989

Introduksjon av cochleaimplantatsystemet Comfort: Den nye implantatelektronikken og spolene sitter nå i ett (2 kanals system) eller to (4 kanals system) hermetisk lukkede, keramiske hus. Den nye taleprosessoren er utstyrt med en mikrofon på ørenivå.

I løpet av de årene som har gått, har ca. 700 voksne og barn mottatt dette systemet, inkludert den tidlige varianten med pacemaker epoksy-kapsling.

Storparten av disse mottakerne bruker nå moderne implantater, og kan glede seg over ytterligere forbedret taleforståelse.


1990

MED-EL foretar sine første ansettelser


1991

MED-EL lanserer verdens første BTE (behind the ear) lydprosessor til å ha bak øret. Den gir samme taleforståelse om lydprosessoren som ble båret på kroppen.

M.H. er den første som mottar et implantat som kombinerer analog og pulserende stimulering.


1994

Implantatsystemet COMBI 40 lanseres. Det er verdens første flerkanals høyfrekvens-cochleaimplantat, et 8 kanals system konstruert for å implementere Blake Wilsons CIS talekodingsstrategi med høy stimuleringsfrekvens.

Det består av en 31 mm lang fleksibel elektrode som dekker hele lengden av sneglehuset.1995

Multisenterstudieresultater med implantatet COMBI 40 i postlingualt døve voksne viser for første gang at mer enn halvparten av pasientpopulasjonen har oppnådd en forståelse av enstavelsesord på mer enn 50 % etter (kun) 6 måneder. Dette betyr at disse pasientene kan snakke med noen de ikke kjenner, om et ukjent tema på telefonen. a) setningsforståelse, b) forståelse av enstavelsesord.

Prosessoren CIS PRO+ introduseres.


1995

Av humanitære grunner utvikles det et tillegg til CIS PRO+, nemlig CIS LINK-systemet, som gjør CIS-strategien tilgjengelig for Ineraid-mottakere som hadde mottatt CI-systemer med perkutan plugg fra et annet firma som avsluttet videreutviklingen.


1996

Lansering av COMBI 40+, det tynneste cochleaimplantatet som kan leveres. Det gir opptil 50 000 impulser pr. sekund.

Miniatyrisert flerkanalsimplantat (4 mm tynt).


Bilateral implantasjon for å oppnå binaural hørsel (med begge ørene) iverksettes av professorene Jan Helms og Joachim Müller ved Universitetet i Würzburg ved hjelp av implantater fra MED-EL.


1997

Lansering av COMBI 40+ med delt elektrode for tilfeller av forbeinet cochlea; basert på et forslag fra den svenske kirurgen Göran Bredberg.


1998

Professorene Jan Helms og Joachim Müller begynner med beggesidig cochleaimplantasjon hos barn. M.R. blir verdens første barn med beggesidig hørselsimplantat når han i 1998 som fireåring mottar et implantat for sitt andre øre (implantatet for det første øret mottok han i 1996).


1999

Lansering av lydprosessoren TEMPO+ til å feste bak øret (BTE).

Den bruker 90 % mindre strøm enn den prosessoren som ble båret på kroppen.

En multisenterstudie viser at resultatene når det gjelder evnen til å oppfatte tale langt overgår det som er tilfelle med den prosessoren som bæres på kroppen.

TEMPO+ er den første prosessoren som har et modulbasert design som gjør det mulig å feste den på ulike måter.

Modulbasert BTE-design gjør prosessorer til å bære på kroppen helt overflødige.


2003

Kjøp av VIBRANT SOUNDBRIDGE, det første aktive mellomøreimplantatsystemet for moderat til omfattende sensorinevralt hørselstap.

Geoffrey Ball, oppfinneren av VIBRANT SOUNDBRIDGE, flytter til Innsbruck og blir CTO hos VIBRANT MED-EL.


2004


Lansering av cochleaimplantatet PULSAR, med fremtidsrettet ("future-ready") elektronikk i et optimalisert keramisk hus.


2005

Lansering av lydprosessoren DUET, verdens første prosessor som integrerer cochleaimplantat-talebehandling og akustisk stimulering i én kompakt enhet.

EAS-systemet er verdens første hørselsimplantatsystem for kombinert akustisk og elektrisk stimulering. Elektroakustisk stimulering (EAS) er et konsept som ble påbegynt av prof. Christoph von Ilberg da hans første EAS-pasient mottok sitt implantat i en vellykket operasjon i 2000.


2006

Lansering av OPUS-familien av lydprosessorer. Lansering av cochleaimplantatet SONATA, som er utstyrt med et særdeles lite titanhus.

Det første bryterløse prosessordesignet med en brukervennlig fjernkontroll.

Lansering av elektrodeserien FLEX. Disse elektrodene er spesialkonstruert for å bevare de fine cochleastrukturene under implanteringen.

FineHearing™ teknologi leverer den fint strukturerte lydinformasjonen.


2007

FLEX EAS-elektrode CE-merket og godkjent for behandling av delvis døvhet.

Lansering av DaCapo-systemet for ladbare batterier.


2008

VIBRANT SOUNDBRIDGE® mellomøreimplantatsystem med CE-merke for utvidet indikasjon av konduktivt og blandet hørselstap etter at kirurgen Vittorio Colletti begynte med plassering av omformeren i det runde vinduet i 2006.


2009

2. generasjons EAS. Europeisk lansering av lydprosessoren DUET 2.

VIBRANT SOUNDBRIDGE mellomøreimplantatsystem: indikasjon for barn, CE-merket.

Amadé, det nye høreapparatet til VIBRANT SOUNDBRIDGE, lanseres i Europa.


2010

Det nye cochleaimplantatsystemet MAESTRO lanseres.


Systemet MAESTRO CI omfatter cochleaimplantatet CONCERTO, det tynneste implantatet med titanhus.

CONCERTO PIN
CONCERTO-implantatet er utstyrt med ekstra stifter for enklere feste.

MAESTRO-systemprogramvare 4.0 med de nye kodingsstrategiene FS4 og FS4-p.


2011


Lansering av nye koblinger for VIBRANT SOUNDBRIDGE MEI-systemet.


Den lange elektroden FLEX 28 lanseres for å stimulere et maksimalt antall nervefibre og dermed gi den best mulige hørselsopplevelsen.


Lansering av CONCERTO ABI (auditorisk hjernestammeimplantat).


Lansering av minibatteriholderen for OPUS 2, et nytt alternativ for bruk på kroppen, med strøm fra standard AAA-batterier eller det ladbare DaCapo-batteriet.


2012


Lansering av BONEBRIDGE, verdens første aktive, benledende implantatsystem.


Lansering av den nye batteriholderen OPUS 2XS, som gjør OPUS2 til den minste og letteste BTE-prosessoren.


2013


Revolusjonerende alt-i-ett-design: Færre deler, ingen kabel og en følelse av frihet av å ikke ha noen ting bak øret: RONDO lanseres.


Lansering av elektrodetypen FORM. Den er konstruert for å overvinne de tekniske vanskelighetene forbundet med væskelekkasje, et vanlig fenomen i tilfeller av cystisk cochleovestibulær anomali eller hypoplasi.MED-ELs cochleaimplantatsystemer er CE-merket for indisering av ensidig døvhet (SSD) for voksne og barn.2014

SYNCHRONY cochleaimplantatsystem lanseres på markedet.

SYNCHRONY cochleaimplantat byr på MR-sikkerhet uten sidestykke ved 3,0 tesla. Dette betyr at en cochleaimplantatbruker nå for første gang kan nyttiggjøre seg høyoppløste MR-skanninger uten behov for et kirurgisk inngrep.

Den vannbestandige SONNET lyprosessoren med Automatic Sound Management 2.0 gjør det mulig for brukerne å høre uten problemer i alle slags omgivelser.

SAMBA høreapparat

SAMBA er den nyeste generasjonen høreapparat for SOUNDBRIDGE og BONEBRIDGE.

VORP 503-implantat

VORP 503-implantatet til SOUNDBRIDGE byr på flere koblingsmuligheter for mer kirurgisk fleksibilitet, og muliggjør MR ved 1,5 tesla.

Vibroplasty Couplers

De nye Vibroplasty Couplers muliggjør mer brukertilpasset Vibroplasty-kirurgi med VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2015

Nye barnevennlige funksjoner

Nye barnevennlige funksjoner
Ny DL-spole gjør SONNET enda enklere å bruke for foreldrene. Link-Check-funksjon setter foreldrene i stand til å se med ett blikk om SONNET er koblet til på riktig måte, og en låseløsning gir ekstra trygghet.


2016

Den letteste lydprosessoren

Den letteste lydprosessoren
Med det ladbare mikrobatteriet er SONNET den letteste lydprosessoren som er å få tak i. De nye ladbare batteriene gir mottakerne fleksible strømalternativer for SONNET.


2017

ADHEAR

Lansering av ADHEAR, et nytt, ikke-kirurgisk hørselssystem som revolusjonerer benledningskonseptet:

BabyWear og ActiveWear

BabyWear og ActiveWear er konstruert for ekstra trygghet og komfort, og reduserer vekten av SONNET for både barn og voksne.

RONDO 2 lanseres. RONDO 2 er den første cochleaimplantat-lydprosessoren med fullt integrert, trådløst ladbart batteri, hvilket gjør den utrolig enkelt å bruke.

Produktene, applikasjonene og ytelseskarakteristikkene er gjenstand for godkjenning av nasjonale kompetente myndigheter; enkelte funksjoner kan være utilgjengelige på det nåværende tidspunkt, eller selges kanskje ikke av MED-EL i din region. Ta kontakt med din lokale MED-EL-representant for å få mer informasjon.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.