Viktigheten av
hørselsbevaring

Hørselsbevaring for EAS-brukere

Mange som sliter med sterk hørselsnedsettelse, har fremdeles en grad av målbar hørsel, særlig i de lave frekvensene. Denne målbare hørselen kalles gjerne hørselsrest. De det gjelder er ofte utmerkede kandidater for EAS.

Det er svært viktig å kunne bevare EAS-kandidatenes hørselsrest for dermed å utnytte den naturlige ørselen som er igjen. Selv om cochleaimplantater gir bemerkelsesverdig god hørsel, vil muligheten for å utnytte en hørselsrest gi brukeren enda bedre lytteevne. For de som enda har en hørselsrest er det derfor viktig, både nå og i fremtiden, å bevare denne i forbindelse med en EAS cochleaimplanteringsprosedyre

Bevaring av hørselsrest er mulig gjennom utformingen av en elektroderad som føres forsiktig inn i sneglehuset. MED-EL-elektroder er spesialutformet for å bevare hørselsrest via den myke og fleksible designen med bølgeformede ledninger. Denne designen følger sneglehusets naturlige form når den føres inn. Kirurgen trenger dermed ikke bruke særlig stor kraft for å føre elektroden inn i sneglehuset. Bruk av større kraft øker faren for skader i det sensitive nervevevet og nervestrukturene som gjør det mulig å høre.
MED-EL implantatet med sin bølgeformede elektroderad sørger for en skånsom innføring i cochlea. Den bølgeformede designen gjør MED-EL-elektroderaden til verdens mykeste og mest fleksible.

Hørselsbevaring for cochleaimplantatbrukere

I mange tilfeller har kandidater for cochleaimplantat en svært liten grad av hørselsrest tilbake. I motsetning til EAS-kandidater vil de sannsynligvis  ikke kunne dra noen fordel av den. Likevel er det viktig å bevare den lille hørselsresten, fordi den kan brukes for å kontrollere at nervestrukturene ikke er skadet.

Det er svært viktig at nervevev ikke blir skadet hos pasienter med cochleaimplantat, spesielt hos barn som vil trenge flere implantasjoner i løpet av livet. Fremtidig behandling enten det gjelder kirurgisk, biologisk eller farmasøytisk kan lykkes bedre med et cochlea som er skånet ved innføring av elektroden. 

Hos MED‑EL anser vi din fremtidige velferd for å være like viktig som din nåværende. Denne filosofien har ført til utviklingen av de mest fleksible og mykeste elektrodene som finnes,og som ikke skader de fine strukturene i sneglehuset. 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.