FH

FineHearingTM
For en rikere hørselsopplevelse

 

FineHearing-fordelen er kombinasjonen av to unike lydbehandlingsstrategier fra MED-EL som samlet gir en forbedret oppfatning av tone og tonehøyde i alle frekvenser. Våre brukere av cochleaimplantater får en mer nøyaktig oppfatning av lyd gjennom FineHearings presise kontroll av lydinformasjon – i både stille og bråkete omgivelser.

FineHearing-teknologiene:

250-FS 250 120
120

120
tonehøyder

250

250
tonehøyder

250-FS

250tonehøyder

+

Fine
Structure

Effekten av 250 tonehøyder

FineHearing gir tilgang til hele 250 unike tonehøyder. Når brukerne hører dette fulle spekteret av lyd, får de med seg de små forskjellene mellom lydene. FineHearing er designet for å gi mer unike tonehøyder enn noen annen cochleaimplantatteknologi. Potensial på 250 unike tonehøyder gir et mer vibrerende lydlandskap for brukerne av våre cochleaimplantater.

Viktigheten av Fine Structure

Potensialet for disse 250 unike tonehøydene krever presisjonen og kontrollen av Fine Structure for å gi den største fordelen. Fine Structure gjør disse 250 unike tonehøydene skarpere og klarere og gir enestående lydnøyaktighet. Fine Structure oppnår dette ved å kontrollere hvordan alle lyder, i både de lave og høye frekvensene, oppfattes av sneglehuset. Andre cochleaimplantatteknologier kontrollerer bare de høye lydfrekvensene. Fine Structures ekstra presisjonsbehandling i de lave frekvensene gir en hørselsopplevelse som er rikere og mer naturlig. Dette gir forbedret oppfatning av både tale og musikk får våre brukere av cochleaimplantater.

Triformance
Synergi i teknologi

Triformance gir brukere av våre cochleaimplantatsystemer den best mulige hørselen gjennom de unike fordelene ved strukturbevaring, full dekning av cochlea (CCC) og FineHearing. Disse teknologiene fungerer sammen i synergi for å gi enestående hørselsytelse.

Full dekning av cochlea (CCC) er en del av Triformance og gir brukerne våre mulighet til å nå sitt fulle hørselspotensial – over hele lydspekteret.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
For en rikere hørselsopplevelse

FineHearing er den eneste kombinasjonen av teknologier for lydkoding som gir tilgang til så mange som 250 unike tonehøyder samt den fine lydstrukturen for en naturlig oppfatning av hørsel.

Więcej

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Sikrer en hørende fremtid

Strukturbevaring av de fine strukturene i sneglehuset optimerer fordelene med et cochleaimplantat, både nå og i fremtiden. Myke og fleksible elektroder utformet for lateral veggplassering har vist seg å bevare de fine nervestrukturene og sikre en fremtid med hørsel.

Więcej

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Full dekning av cochlea

Full dekning av cochlea gir et fullt lydspektrum for en mer naturlig hørselsopplevelse. Full dekning av cochlea kan bare oppnås gjennom en lang elektroderad som stimulerer sneglehuset fra basen til det apikale området.

Więcej

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.