Vanlige spørsmål om
VIBRANT SOUNDBRIDGE

 • Hvordan hører vi mennesker?
 • Hvordan fungerer VIBRANT SOUNDBRIDGE mellomøreimplantat?
 • Hvordan er VIBRANT SOUNDBRIDGE forskjellig fra et høreapparat?
 • Hvor mange har fått VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Hva er forskjellen på VIBRANT SOUNDBRIDGE og et cochleaimplantat?
 • Hvor stor er VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Hvor ofte må jeg bytte batteri?
 • Hvor lang tid tar implantatoperasjonen?
 • Er noen aktiviteter begrenset på grunn av VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Er VIBRANT SOUNDBRIDGE vanskelig å bruke eller tilpasse?
 • Kan man bruke høreapparat i det implanterte øret etter operasjonen?
 • Hva betyr "direkte stimulering"?
 • Er enheten trygg å bruke?
 • Hva med fremtidig utvikling og forbedringer når det gjelder implantert hørselsteknologi?
 • Hvordan kan jeg få VIBRANT SOUNDBRIDGE?

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.