Vanlige spørsmål for MAESTRO og EAS

 • Hvordan hører man?
 • Hvordan fungerer et cochleaimplantat?
 • Hva er cochleaimplantatene laget av?
 • Hva er forskjellen mellom et høreapparat og et cochleaimplantat
 • Trenger jeg / barnet mitt cochleaimplantat?
 • Er barnet mitt for lite til å få et cochleaimplantat?
 • Jeg er 75 år gammel, er jeg for gammel for et cochleaimplantat?
 • Jeg har alvorlig hørselstap i begge ører, trenger jeg ett eller to implantater?
 • Hvordan kan jeg få et cochleaimplantat?
 • Hvilke tester er nødvendige å ta for å avgjøre om jeg eller barnet mitt vil ha nytte av et cochleaimplantat?
 • Hva er et audiogram?
 • Er det  noe risiko forbundet ved en cochleaimplantatoperasjon?
 • Hvor lang tid tar implantatoperasjonen?
 • Påvirkes implantatet av instrumenter som brukes ved sikkerhetskontroller?
 • Kan barnet mitt ha en aktiv livsstil og delta i sportsaktiviteter med et cochleaimplantat?
 • Kan jeg ta røntgen, CT- eller MR-skanning selv om jeg har et implantat?
 • Kan jeg bruke mobiltelefon mot audioprosessoren?
 • Kan jeg bruke et FM-system til audioprosessoren?
 • Kan jeg koble teleslyngesystemer til audioprosessoren?
 • Jeg bruker et annet cochleaimplantatmerke på én side, kan jeg bruke et MED-EL-implantat på den andre siden?

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.