Elektroakustisk stimulering
i 2. generasjon

Velkommen. Du lurer kanskje på om et hørselsimplantat er den beste løsningen for deg eller noen du kjenner. Følgende sider vil besvare mange av spørsmålene du har om EAS hørselsimplantatsystem. 

EAS™ hørselsimplantatsystem er verdens første hørselsimplantatløsning som er spesialutviklet for personer med delvis hørselstap. Et delvis hørselstap defineres som lett til moderat sensorinevral hørselsnedsettelse i området for lave frekvenser til sterk hørselsnedsettelse i området for høye frekvenser.

EAS angriper problemet fra to sider: Først gir et cochleaimplantat med en atraumatisk og fleksibel elektrode elektrisk stimulering til hårcellene/sansecellene som behandler de høye frekvensene. Deretter brukes akustisk forsterkning til å stimulere hårcellene/sansecellene som behandler de lave frekvensene. Kombinasjonen av både elektrisk og akustisk stimulering gir brukerne en overlegen hørselsopplevelse som drar nytte av den hørselsresten.
*EAS er ikke godkjent i USA ennå.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.