CCC

Complete Cochlear Coverage
Full dekning av cochlea
for et fullt spektrum av lyd

 

Hos MED-EL tror vi på å gi brukerne våre den best mulige hørselsopplevelsen. Med full dekning av cohclea kan cochleaimplantater stimulere hele sneglehuset, noe som gir en rikere og mer naturlig lydkvalitet.  

Sneglehuset er en liten, spiralformet struktur som omformer lyder fra mekaniske vibrasjoner til nerveimpulser. Dette gjøres av tusenvis av spesialiserte nerveceller som reagerer på lydvibrasjoner. Disse nerveimpulsene sendes så gjennom hørselsnerven til hjernen, der de oppfattes som hørsel.

Nervecellene finnes i hele sneglehusets lengde, og nerveceller på ulike steder vil reagere på ulike lyder. Dette kalles tonotopi. Normal stimulerer lavfrekvente lyder nervefibrene i det apikale, eller øverste området av sneglehuset, mens høyfrekvente lyder stimulerer nervefibrene i den ytterste delen av sneglehuset.

De ulike tonehøydene oppfattes i ulike deler av sneglehuset

Hva er full dekning av cochlea (CCC)?

Full dekning av cochlea betyr å stimulere det maksimale området av nervefibrer i sneglehuset. Dette oppnås via en lang elektroderad som strekker seg fra det øverste (apikale) til det nederste (basale) området av sneglehuset. En kort elektroderad kan bare stimulere et begrenset område av sneglehuset, og de apikale nervefibrene blir ikke berørt. MED-ELs unikt lange og fleksible elektroderad simulerer alle tilgjengelige nervefibre. Denne stimuleringen av hele området er avgjørende for å utnytte hele lydspekteret.

Triformance
Synergi i teknologi

Triformance gir brukere av våre cochleaimplantatsystemer den best mulige hørselen gjennom de unike fordelene ved strukturbevaring, full dekning av cochlea (CCC) og FineHearing. Disse teknologiene fungerer sammen i synergi for å gi enestående hørselsytelse.

Full dekning av cochlea (CCC) er en del av Triformance og gir brukerne våre mulighet til å nå sitt fulle hørselspotensial – over hele lydspekteret.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
For en rikere hørselsopplevelse

FineHearing er den eneste kombinasjonen av teknologier for lydkoding som gir tilgang til så mange som 250 unike tonehøyder samt den fine lydstrukturen for en naturlig oppfatning av hørsel.

Więcej

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Sikrer en hørende fremtid

Strukturbevaring av de fine strukturene i sneglehuset optimerer fordelene med et cochleaimplantat, både nå og i fremtiden. Myke og fleksible elektroder utformet for lateral veggplassering har vist seg å bevare de fine nervestrukturene og sikre en fremtid med hørsel.

Więcej

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Full dekning av cochlea

Full dekning av cochlea gir et fullt lydspektrum for en mer naturlig hørselsopplevelse. Full dekning av cochlea kan bare oppnås gjennom en lang elektroderad som stimulerer sneglehuset fra basen til det apikale området.

Więcej

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.