MR og cochleaimplantater: Fakta
Gir deg komfort og sikkerhet

MR er et av de viktigste bildediagnostiske verktøyene for helsepersonell. Magnetresonanstomografi (MR) bruker kraftige magneter til å generere detaljerte bilder av kroppsvev hos mennesker. MR-sikkerhet er særlig viktig for mottakere av cochleaimplantater, fordi alle cochleaimplantater har en intern magnet som kan påvirkes av MR.

Vårt SYNCHRONY cochleaimplantat bruker en revolusjonerende, selvjusterende magnet som gir bedre MR-sikkerhet og -komfort enn noe annet cochleaimplantat. SYNCHRONY er det eneste cochleaimplantatet lar deg gjennomgå høyoppløst 3,0 tesla MR-skanning uten kirurgiske inngrep for å fjerne magneten.* Med SYNCHRONY kan du senke skuldrene, i visshet om at du er klar for alt livet måtte ha å by på.

Dr. Harold Pillsbury, MD

Hvis du skal ta MR og har et valg, er det 3,0 T som gjelder.

Dr. Harold Pillsbury, MD

Leder, avdeling for otolaryngologi/hode- og nakkekirurgi ved UNC
Chapel Hill, North Carolina, USA

MR-skanning med SYNCHRONY
Gå rett til MR — Gå rett tilbake til å høre som vanlig

Med SYNCHRONY kan du ta en høyoppløst MR på 3,0 T hvor som helst på kroppen når som helst. Det er en rutineundersøkelse, og du kan fortsette å bruke audioprosessoren din igjen like etter MR-undersøkelsen.

PlanleggMR MR- skanning

MR-skanning med konkurrentenes implantater

Med cochleaimplantater fra andre produsenter vil en MR på 3,0 tesla være mye mer komplisert.

Overgangsperiode uten hørsel PlanleggMR Avtaloperasjoner Fjern magneten med et kirurgisk inngrep MR- skanning Gå tilbake tilå brukeprosessoren Sett magneten inn igjen med et kirurgisk inngrep

  • Du vil kanskje først måtte avtale en røntgenundersøkelse for å finne ut hva slags cochleaimplantatmagnet du har.
  • Deretter vil du måtte få time til en operasjon for å fjerne magneten fra cochleaimplantatet ditt. Du vil ikke kunne bruke audioprosessoren din etter operasjonen.
  • Deretter vil du måtte gjennomgå MR-skanningen.
  • Etter skanningen vil du måtte få en ny magnet satt inn i en ny operasjon.
  • Etter at den nye magneten er satt inn igjen under operasjonen, skulle du kunne bruke audioprosessoren din igjen.

MED-EL: Laget for MR 

I en nylig studie som tok for seg MR og cochleaimplantater, var MED-EL-brukere den eneste gruppen av brukere av cochleaimplantater som gjennomgikk MR uten smerter, ubehag eller komplikasjoner.1

Alle MED-EL-brukerne i studien gjennomførte MR-undersøkelsen(e) uten problemer. Disse brukerne hadde våre tidligere generasjoner MED-EL-implantater. Mange av pasientene som hadde andre varemerker, merket smerter, ubehag eller komplikasjoner. Disse problemene omfattet smerter på implanteringsstedet, at MR-undersøkelsen måtte stoppes, og til og med at implantatmagneten løsnet.

Kim et al. (2015) fant komplikasjoner under MR-skanning med 1,5 T for:
- Advanced Bionics: 2 av 5 brukere (9 skanninger totalt)
- Cochlear: 5 av 9 brukere (12 skanninger totalt)
- MED-EL: 0 av 3 brukere (8 skanninger totalt)

MR-komplikasjoner.
CI-brukere i Kim et al. (2015)1,2

MR-studie
SYNCHRONYs revolusjonerende magnetdesign gir bedre MR-sikkerhet enn noe annet cochleaimplantat.

SYNCHRONYs
revolusjonerende magnetkonstruksjon

SYNCHRONY-magneten kan rotere fritt og er selvjusterende innenfor huset sitt, så den påvirkes ikke av magnetfeltet til MR-skanneren. Det er ikke noe dreiemoment eller noen «napping» i implantatet, noe som gir optimal komfort og sikkerhet under MR-undersøkelsen.

SYNCHRONY cochleaimplantat

Retningslinjer for MR-sikkerhet for helsepersonell: Viktig informasjon om MR-sikkerhet

* Mottakere med et SYNCHRONY cochleaimplantat kan trygt utsettes for MRI-scanning ved 0,2, 1,0, 1,5 og 3,0 tesla, forutsatt at vilkårene i bruksanvisningen følges.

  1. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Utilsiktede hendelser og ubehag under magnetresonanstomografi i brukere av cochleaimplantater. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465

  2. Disse tallene angir den prosentvise mengden av brukere i studien, som merket ubehag, smerte eller andre komplikasjoner under MR med 1,5 T (to skanninger på 3,0 T ble utelatt fra figuren). Kim et al. (2015) er en retrospektiv studie som tar for seg MR-skanning med 1,5 T og 3,0 T utført på CI-brukere mellom 2003 og 2014. Studien omfattet 18 personer; 5 brukere hadde enheter fra Advanced Bionics, 11 hadde enheter fra Cochlear, og 3 hadde implantater fra MED-EL. Advanced Bionics-brukerne gjennomgikk totalt 9 skanninger med 1,5 T; Cochlear-brukerne gjennomgikk totalt 12 skanninger med 1,5 T og totalt 2 skanninger med 3,0 T; og brukerne av MED-EL gjennomgikk totalt 8 skanninger med 1,5 T.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.