Få hørselen tilbake

Nyt musikk, delta i samtaler,
bruk telefonen

Velkommen. Hørselen brukes ikke bare til å oppfatte lyder, den er også viktig for å kunne delta i samtaler. Ordene som utveksles i en samtale, knytter de deltakende individene til andre rundt dem. For personer med hørselsnedsettelse skaper den begrensede lydoppfattelsen en barriere til kommunikasjon som ofte fører til isolering og misnøye.

Hvis du eller noen du er glad i lider av omfattende/ alvorlig hørselsnedsettelse, kan MAESTRO™ cochleaimplantatsystem fra MED‑EL være en effektiv løsning. Et cochleaimplantatsystem er et medisinsk alternativ for personer med omfattende/alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse. Høreapparater har liten eller ingen effekt for personer med så sterk hørselsnedsettelse.

Et cochleaimplantatsystem stimulerer nervetrådene (hårcellene) i sneglehuset direkte. Hørselsnerven overfører disse signalene til hjernen, hvor de oppfattes som lyd. Cochleaimplantater er den første erstatningen av en menneskelig sans, hørselen.

Brukere velger MAESTRO fordi systemet tilbyr en overlegen hørselsopplevelse i hverdagslige situasjoner. 
Systemet omfatter funksjoner som er optimalisert for lytting til musikk og vanskelige lyttesituasjoner.
MAESTRO Cochlear Implant System

Ny XS

Verdens minste
og letteste

 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.