MAESTRO
cochleaimplantatsystem

MAESTRO cochleaimplantatsystem er en medisinsk enhet for personer med omfattende til alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse. Høreapparater har liten eller ingen effekt for personer med så kraftig hørselsnedsettelse. MAESTRO cochleaimplantatsystem kan med fordel brukes av både døvfødte barn og døvblitte barn og voksne.

MAESTRO stimulerer hårcellene i sneglehuset direkte med elektriske signaler. Disse signalene overføres via hørselsnerven til hjernen, hvor de registreres som lyd. MAESTRO består av både en intern og en ekstern komponent.

CONCERTO Cochlear Implant INTERN DEL
Implantat
Implantatet, enten CONCERTO,  SONATATI100 eller PULSARCI100, plasseres under huden like bak øret gjennom et kirurgisk inngrep. Det består av et slitesterkt hus som inneholder både elektronikk, mottakerantenne og en magnet. En elektroderad føres forsiktig inn i sneglehuset.
 


OPUS 2 Audio Processor for Cochlear ImplantEKSTERN DEL
Audioprosessor
Audioprosessoren bæres på øret. Den består av en kontrollenhet, en batteripakke og en spole som overfører informasjon gjennom huden til mottakeren i implantatet. MED‑EL kan tilby OPUS 2 (uten knapper) med FineTuner™eller OPUS 1 med konvensjonell prosessor med knapper.
 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.