Å få et cochleaimplantat

Generell informasjon om hva du kan forvente

Vurdering
Barnet vil gjennomgå en rekke rutinemessige vurderinger for å avgjøre om han eller hun er en kandidat for cochleaimplantat før en eventuell implantering. Disse testene gjør det mulig for CI-teamet å vurdere mange faktorer som har betydning for resultatet. Vurderinger som gjøres av fagpersoner danner grunnlag for informasjon til foreldrene om hva de kan forvente. Denne informasjonen inkluderer ofte medisinske, audiologiske (hørsel) og radiologiske (røntgen) vurderinger.

Kirurgi
Operasjonen tar vanligvis fra to til tre timer og foregår i full narkose. Risikoen ved en cochleaimplantatoperasjon er liten og i samsvar med risikoer ved øvrige øreoperasjoner. Barna er vanligvis oppe og går neste dag. Sykehusoppholdet kan variere fra én til flere dager, avhengig av barnets individuelle behov og gjeldende praksis i ditt område.

Lydpåsetting
Cirka fire til seks uker etter implanteringen mottar barnet audioprosessoren. Audioprosessoren blir programmert eller "tilpasset" individuelt for hvert barn av en audiofysiker eller annen fagperson. Dette programmet inneholder innstillinger for tonehøyde, lydstyrke og pulsbredde. Første gang skal det ofte flere tilpassingsøkter til for å finjustere innstillingene og finne et ideelt program.

Oppfølgingsprogram
Cochleaimplantat gir barn med hørselsnedsettelse en utrolig mulighet, men lydene kan være forvirrende og overveldende i begynnelsen. Det er viktig å ha regelmessig lyttetrening med en audiopedagog eller AVT-pedagog for å forstå lyder og utvikle lytte- og taleferdigheter.

For små barn er foreldrene en viktig ressurs når det gjelder å stimulere og hjelpe barnet til å oppdage og gjenkjenne lyder. For større barn kan utfordringen være å hjelpe dem med å forstå de nye og mer detaljerte lydene sammenlignet med lydene de har hørt med høreapparatet.

Hvis du ønsker mer informasjon om MED-ELs cochleaimplantatsystem, kan du kontakte oss direkte.

Veiledning for foreldre

More

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.