Veien mot suksess

Få størst mulig utbytte av barnets cochleaimplantat

Et cochleaimplantat er et teknisk "verktøy" for barnets hørsel. Verktøyets suksess avhenger av mange faktorer. Implanteringsalderen er bare en av faktorene som påvirker hvilken fordel barnet ditt vil få fra et cochleaimplantat Et rikt kommunikasjonsmiljø, effektiv programmering av audioprosessoren, motivasjon, rehabilitering og realistiske forventninger er også viktige faktorer som bidrar til at barnet lykkes.1 Nedenfor finner du noen forslag som kan hjelpe deg og barnet til å få mest mulig ut av et cochleaimplantat.

Det er viktig at du snakker med barnet som et barn med normal hørsel, selv om han eller hun kanskje ikke helt forstår alt du sier. Snakk mye med barnet for å oppmuntre til utvikling av tale. Ansiktsuttrykk og kroppsspråk forsterker ordenes mening, og vil hjelpe barnet med å forstå deg bedre. Oppfølgingen barnet får i barnehage og skole er viktig i tillegg til det du lærer barnet ditt hjemme. For små barn er foreldrene kanskje den viktigste ressursen når det gjelder å stimulere barnet til å lytte. De kan hjelpe barnet å oppdage og gjenkjenne lyder gjennom alle aktiviteter rundt barnet den første tiden. Etter hvert som barnet får mer erfaring, vil det raskt lære å bruke de nye lytteferdighetene i alle aktiviteter i løpet av dagen.

Undersøkelser viser at barn som bruker audioprosessor det meste av dagen, blir flinkere til å lytte.2 Barn med cochleaimplantat lærer ofte språkferdigheter og lytteferdigheter av seg selv, på samme måte som barn med normal hørsel. Det betyr at prosessen med å lære å lytte foregår i alle aktiviteter barnet er med på i løpet av dagen og hele den tiden som barnet har prosessoren på. Derfor gir maksimal bruk av cochleaimplantatet bedre resultater. Etter lengre perioder uten audioprosessor og dermed uten lyd, vil barnets hjerne trenge tid til å tilpasse seg lydene i cochleaimplantatet på nytt. Dette kan forsinke barnets lytte- og taleutvikling. Konsekvent bruk, hele dagen hver dag, utgjør en stor forskjell.

Utvikling av talespråk er kun ett av målene med cochleaimplantering. Et annet mål er å gjøre barnets tale forståelig for personer som ikke kjenner barnet så godt. En velprogrammert audioprosessor som brukes hele dagen, samt god oppfølging, vil hjelpe barnet med å nå dette målet.

Dine forventninger er også av betydning når det gjelder hvor stort utbytte barnet ditt vil ha med cochleaimplantat. Barn som får implantatet i svært ung alder, har vanligvis tidlig og jevn fremgang, spesielt med god stimulering og fokus på lytting. I de fleste tilfeller er det realistisk å forvente at barnet skal forstå talt språk og utvikle taleferdigheter, forutsatt at det ikke er andre lærevansker.

De fleste cochleaimplantatbrukere kan også bruke telefon, lære andre språk og mange kan nyte musikk – hørselsaktiviteter som anses som svært komplekse. Det er viktig at du hjelper barnet med å utnytte hele sitt potensiale. Alle barn er forskjellige, så barnets mulighet for å lykkes fullt ut vil være avhengig av en rekke faktorer som det ikke er mulig å forutse før implanteringen. Derfor er det viktig å ha realistiske forventninger. Lege, audiofysiker og audiopedagog kan hjelpe deg med å sette realistiske mål og delmål for barnet.

MED-EL ønsker å støtte foreldre til barn med nedsatt hørsel og tilbyr mye informasjon og materiell. Materiellet er spesialutviklet for ulike behov hos barn i forskjellige aldersgrupper. Mye av materiellet passer for barn med høreapparat i tillegg til barn med cochleaimplantat.

Veiledning for foreldre

More

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.