Er mitt barn kandidat for cochleaimplantat?

Et tverrfaglig CI-team vil kunne avgjøre om ditt barn er kandidat for cochleaimplantat. CI-teamet får du kontakt med ved ØNH-avdelingen på et sykehus som utfører cochleaimplantatoperasjon på barn. CI-teamet vil samarbeide med deg for å finne den beste løsningen. Nedenfor finner du noen generelle retningslinjer som brukes for å avgjøre om man er kandidat for cochleaimplant.

Barnet ditt kan være kandidat for cochleaimplantat hvis han eller hun

  • har alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse i begge ører.
  • har liten eller ingen utbytte av høreapparat
  • har ingen kontraindikasjoner som forhindrer kirurgi.
  • har tilgang til passende opplæring og rehabilitering etterpå.
  • har tilgang til et miljø som støtter utvikling av lytte- og taleferdigheter etter å ha fått cochleaimplantat.
     

Ikke alle barn med alvorlig hørselsnedsettelse er kandidater for cochleaimplantering. Her er noen vanlige årsaker til at cochleaimplantering kanskje ikke er det beste alternativet:

  • Hvis barnet ditt kan få en betydelig fordel fra høreapparater, er dette sannsynligvis en bedre løsning.
  • Hvis årsaken til barnets hørselstap skriver seg fra andre steder enn det indre øret, kan andre løsninger, som et mellomøreimplantat, være mer funksjonelt.
  • For å få best mulig utbytte av et cochleaimplantat, er det viktig for barnet å ha full støtte fra familien og delta i rehabiliteringsprogram. Det er viktig at barnet får best mulig hørselsopplevelse med implantatet. Hvis en familie ikke kan forplikte seg til å delta i et rehabiliteringsprogram, vil det være nødvendig å vurdere alternativer til cochleaimplantat.

Veiledning for foreldre

More

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.