Bilateral cochleaimplantering

Bilateral cochleaimplantering er implantering på begge sider med bruk av to audioprosessorer, en på hvert øre. Utallige kliniske undersøkelser viser fordelene med bilateral CI.1,2,3 Undersøkelsene viser unike fordeler med bilateral CI som gjør det lettere å lokalisere lyden og oppnå gode talespråkferdigheter i en viktig periode i barnets utvikling. 
 

Mange foreldre rapporterer at barna konsentrerer seg bedre på skolen etter å ha fått det andre implantatet. Andre rapporterer at barna har lettere for å lokalisere lyder, dvs. identifisere hvor lyden kommer fra. Kliniske undersøkelser støtter disse konklusjonene. De viser blant annet bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn som fikk et implantat til. Barn med bilateral CI viste bedre forståelse av tale, og betydelig bedre forståelse av tale i støyende omgivelser enn når de bare brukte en CI.4 I tillegg viste barn med bilateral implantering bedre lytteferdigheter i utfordrende og vanskelige lyttesituasjoner.5

Du kan finne mer informasjon om bilateral cochleaimplantering på denne nettsiden. I tillegg har MED-EL gitt ut en brosjyre om fordelene med bilateral cochleaimplantering.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Bilateral cochlear implants in children: Localisation acuity measured with minimum audible angle. Ear and Hearing, 27, 43-59.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.