Fordeler med
tidlig cochleaimplantering

Barnet ditt kan ha fordel av et cochleaimplantat uansett alder. For barn som blir døve før de lærer å snakke, er det viktig å få implantering i tidlig alder.1 Det er viktig at barn får hørselsinformasjon når hjernen er  klar for å lære språk. Når barn med store hørselstap blir implantert tidlig nok, kan de i mange tilfeller utvikle hørsel og tale på lik linje med normalthørende barn. I slike tilfeller lærer barna å snakke på tilnærmet normal måte.2,3

Det samme gjelder for barn som har hørt, men som har mistet hørselen: jo kortere tid døvheten har vart, desto mer sannsynlig er det at de får fordel av et cochleaimplantat.

I dag får barn cochleaimplantat så tidlig som det første leveåret. Dette er delvis på grunn av bedre operasjonsprosedyrer.4 I tillegg viser undersøkelser bedre resultater for barn som får implantatet i svært ung alder.5,6
  1. Valencia D M et al. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M et al. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I et al. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J et al. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Presented at NHS 2006. Como, Italy.

Veiledning for foreldre

More

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.