Kandidater for elektro-
akustisk stimulering (EAS)

Kombinert elektroakustisk stimulering (EAS) benytter akustisk forsterkning og cochleaimplantatteknologi (elektrisk stimulering) sammen i samme øre. Det er en ideell løsning for personer med delvis hørselstap. MED‑EL oppfordrer personer med delvis hørselstap å lære seg mer om EAS-hørselsimplantatsystemet og hvordan det kan bidra til økt livskvalitet.

Hvem kan bruke EAS?
EAS er spesielt beregnet på personer med delvis hørselstap. Delvis hørselstap kjennetegnes ved at vedkommende har hørselsrester i de lave frekvensene og et betydelig hørselstap i de høye frekvensene.

Akustisk stimulering fra EAS støtter personens naturlige hørselsrest ved å forsterke de lave frekvensene. Når det gjelder lyder i de høye frekvensene, overtar cochleaimplantatteknologien automatisk og sørger for relevant elektrisk stimulering av nervestrukturen.

EAS er beregnet på personer som:

  • er diagnostisert med delvis hørselstap, mild til moderat sensorinevral hørselsnedsettelse i de lave frekvensene og opptil alvorlig hørselsnedsettelse i de høyere frekvensene
  • har liten eller ingen utbytte av høreapparat
  • sliter med å oppfatte tale, selv ved god tilrettelegging


Electric Acoustic Stimulation for Partial DeafnessEAS™ hørselsimplantatsystem for personer med delvis hørselstap
 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.