Kandidater for cochleaimplantater

Cochleaimplantater gjør det mulig for brukerne å oppleve lyd gjennom elektrisk stimulering av hårcellene i sneglehuset.Cochleaimplantatsystemet MAESTRO er en effektiv løsning med gode resultater for personer med omfattende til alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse. De fleste brukere er i stand til å lytte til musikk eller delta i samtaler, selv i de vanskeligste lyttesituasjoner.

Hvem kan bruke cochleaimplantatsystemet?
MED‑EL cochleaimplantater, deriblant cochleaimplantatsystemet MAESTRO, brukes i dag i over 90 land verden over av både døvblitte og døvfødte barn og voksne. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvilke resultater hver enkelt cochleaimplantatbruker kan forvente, men de følgende punktene kan gi en pekepinn:

  • Det anbefales at implantering skjer i ung alder, ettersom hørselen spiller en viktig rolle i utvikling av talespråk, og fordi forskning viser bedre resultater hos barn som er implantert tidlig.
  • Eldre barn og voksne som allerede har utviklet talespråk, fungerer som regel bedre med et cochleaimplantat enn de som ikke har hatt mulighet for å utvikle talespråk i tidlig alder fordi de ikke har hørt.
  • Alvorlig hørselsnedsettelse over en lang periode kan føre til begrenset utbytte av cochleaimplantatet.  


Cochleaimplantatet er beregnet på:   

  • barn med omfattende sensorinevral hørselsnedsettelse på begge ører Implanteringen kan skje i barnets første leveår, avhengig av individuelle omstendigheter og lokal praksis
  • voksne med omfattende til alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse på begge ører
  • personer som har liten eller ingen nytte av høreapparat
  • personer med tilgang til opplærings- og (re)habiliteringsprogram
     

Cochlear Implant System for Hearing LossMAESTRO™ cochleaimplantatsystem for omfattende til alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.