Teknologien bak
automatisk lydhåndtering

Få umerkelig overføring mellom
lyttemiljøer uten å justere innstillinger

Ettersom du kan tilbringe hverdagen i en fredelig park eller i en bråkete restaurant, på et fullt tog eller en avslappende strand, er MED-ELs unike teknologier utviklet for å gi fremragende ytelse i det virkelige liv.

Andre prosessorer krever at brukerne stadig endrer program eller innstillinger for å få en optimal hørselsopplevelse. Fremragende signalbehandling med automatisk lydhåndtering oppdager automatisk lyttesituasjoner i rett øyeblikk, slik at du ikke trenger å gjøre det selv.

Slik fungerer automatisk lydhåndtering
Hvis lydbehandlingen i cochleaimplantatet skal være effektiv, er det viktig å komprimere det omfattende (120 dB) akustiske dynamiske området ved normal hørsel til et akseptabelt område for elektrisk stimulering (30 dB). Alle MED-EL-audioprosessorer bruker en signalbehandlingsstrategi kalt automatisk lydhåndtering (ASM) for å imøtekomme denne utfordringen. ASM består av en tofaset Automatic Gain Control (AGC) som gir stort Input Dynamic Range (IDR) og automatisk volumkontroll.

Input Dynamic Range er en av de viktigste funksjonene innen audioprosessorteknologi. Undersøkelser viser at kun IDR gjør det mulig å få passende talegjenkjenning i støyende omgivelser.1,2 Alle MED-EL bak-øret-prosessorer (BTE) har Input Dynamic Range på 75 dB. Derfor behandles alle signalene mellom 25 dB og 100 dB SPL. Dette gjør det mulig med detaljert behandling av mange forskjellige lyder.

Automatisk volumkontroll behandler de mange lydene man hører i hverdagen, inkluderte lav og høy tale. Automatisk volumkontroll sørger for at talegjenkjenning stort sett ikke påvirkes av variasjoner i talenivå når det er bakgrunnslyder. Dette vil si at brukere av MED-EL-audioprosessorer kan forstå lav eller høy tale på lik linje med normal tale. Det er like lett å forstå varierende talenivå som tale med konstant nivå.3

Klikk på bildet for å starte animasjonen.

MED-EL-audioprosessor har også en tofaset automatisk nivåregulering.4 Denne teknologien gjør det mulig for brukerne å høre en svært høy lyd, som et fly, eller til og med en svært lav lyd, som hvisking, på et komfortabelt volumnivå. Den tofasete reguleringen sikrer også at plutselig økning i lydstyrke ikke fører til ukomfortabel volumendring for brukeren. I tillegg forhindrer den også at lydene blir for dempet etter et lydsignal. Dermed blir lydene som brukerne hører, alltid presentert for å gi optimal taleforståelse og bevare de små forskjellene i lydstyrke fra en lyd til en annen.

Andre prosessorer krever at brukerne stadig må fjerne prosessoren fra øret for å foreta justeringer basert på omgivelsene og bakgrunnsstøy. Brukere av prosessorer med automatisk lydhåndtering kan slappe av i visshet om at disse endringene skjer automatisk. Det er spesielt viktig for spedbarn eller små barn som kanskje ikke gjenkjenner endringer i omgivelsene. I så fall må foreldrene stadig endre innstillingene i barnas prosessor slik at de hører best mulig.

Automatisk lydbehandling med omfattende Input Dynamic Range og automatisk volumkontroll, gir brukerne en optimal hørselsopplevelse, enten de er på en flyplass, en konsert, i et forretningsmøte, en restaurant eller hjemme.

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Per formance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. Haumann et. al., 8th International Conference of the Eurepean Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Budapest, 8-11 June 2008: Influence of the Front End Processing on Speech Perception with Cochlear Implants of Various Manufacturers
  3. Nopp P et al, Performance with the OPUS 2 processor in a roving-level speech test, Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.