Belangrijke veiligheidsinformatie

Middenoorimplantaten - VORP 502x

Wisselwerking met andere apparaten

 • Electrochirurgie: Electrochirurgische instrumenten kunnen een elektrische veldsterkte opwekken waardoor de tip van het instrument direct kan worden gekoppeld met het implantaat. Monopolaire electrochirurgische instrumenten mogen niet worden gebruikt in de nabijheid van het implantaat, omdat de geïnduceerde stroom schade kan veroorzaken aan het implantaat of aan het gehoor van de patiënt.
   
 • Diathermie: Diathermie mag nooit worden toegepast ter hoogte van het implantaat omdat de hoge stroomsterktes die het implantaat in kunnen lopen het implantaat of het gehoor van de patiënt kunnen beschadigen.
   
 • Electroconvulsietherapie: Electroconvulsietherapie mag niet worden toegepast bij een patiënt met een SOUNDBRIDGE omdat dit het implantaat of het gehoor van de patiënt kan beschadigen.
   
 • Ioniserende bestralingstherapie: Ioniserende bestralingstherapie dient zorgvuldig te worden overwogen en het risico op schade aan het implantaat dient te worden afgezet tegen de medische baten van deze therapie.
   
 • Magnetic Resonance Imaging (MRI): Patiënten met een VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) mogen niet worden onderzocht m.b.v. MRI en niet de onderzoeksruimte van de MRI-scan betreden of in de nabijheid komen van andere bronnen met sterke magnetische velden.
   
 • Cardioversie: de energie die wordt opgewekt tijdens cardioversie kan schade berokkenen aan het implantaat. Defibrilatie mag niet worden toegepast op of bij het implantaat.
   
 • Overige: De effecten van kobaltbehandeling, PET scans, diagnostische ultrasound en lineaire versnellingstechnieken in de nabijheid van het implantaat zijn niet bekend. Het gebruik hiervan in de nabijheid van het implantaat dient daarom te worden vermeden.

De producten, toepassingen en prestatiekarakteristiekenmoeten worden goedgekeurd door de nationale bevoegde autoriteiten. Sommige functies zijn momenteel mogelijk niet beschikbaar of worden niet door MED-EL in uw regio verkocht. Neem contact op met uw lokale MED-EL-vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2020 MED-EL