Belangrijke veiligheidsinformatie

Beengeleidingsimplantaat - BCI 601

Wisselwerking met andere apparaten

 • Chirurgische diathermie: Door elektrochirurgische instrumenten gegenereerde hoogfrequente spanningen kunnen leiden tot een rechtstreekse koppeling tussen het instrument en het implantaat. Monopolaire elektrochirurgische instrumenten mogen niet worden gebruikt in de nabijheid van het implantaat. De geïnduceerde stromen kunnen het implantaat of het hoorvermogen van de patiënt beschadigen.
   
 • Radiotherapie: Radiotherapie is niet schadelijk voor het implantaat. Het verdient aanbeveling de audioprocessor tijdens de bestraling af te doen.
   
 • Röntgen, CT, kobaltbehandeling, PET-scan, diagnostisch ultrasoon onderzoek: Geen beperking bij klinische bestralingen.
   
 • Monopolaire elektrocauterisatie, therapeutische ultrasoontherapie, transcraniële magnetische stimulatie, elektroshocktherapie: Mag nooit direct boven het implantaat worden gebruikt, omdat het implantaat hierdoor beschadigd kan raken.
   
 • Magnetic Resonance Imaging (MRI): MRI-onderzoeken tot maximaal 1,5 T zijn bij de Bonebridge toegestaan. De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen:
  • De audioprocessor mag niet gedragen worden, hoorbare interferentie blijft echter mogelijk.
  • Op de beelden zal een artefact van 15 cm rondom het implantaat zichtbaar zijn.
  • MRI-onderzoeken met >1,5 T beschadigen het implantaat en dienen te worden vermeden.

   ​ 

MRI Checklist

Downloaden

De producten, toepassingen en prestatiekarakteristiekenmoeten worden goedgekeurd door de nationale bevoegde autoriteiten. Sommige functies zijn momenteel mogelijk niet beschikbaar of worden niet door MED-EL in uw regio verkocht. Neem contact op met uw lokale MED-EL-vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2020 MED-EL