Het belang van
het behoud van je gehoor

Behoud van gehoor voor EAS-gebruikers

Heel wat mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies beschikken nog steeds over meetbaar gehoor, vooral in de lage frequenties. Dit meetbaar gehoor wordt restgehoor genoemd. Vaak zijn deze personen uitstekende kandidaten voor EAS.

Het behoud van het restgehoor is cruciaal voor EAS-kandidaten omdat het hen in staat stelt gebruik te maken van het overblijvende natuurlijke gehoor. Hoewel cochleaire implantaten opvallende hoormogelijkheden bieden, levert de mogelijkheid om restgehoor te benutten toch extra kansen op uitstekende luisterervaringen. Daarom is bij een EAS cochleaire implantatie het behoud van restgehoor belangrijk voor deze mensen, zowel nu als in de toekomst.

Het behoud van het restgehoor wordt mogelijk gemaakt door het ontwerp van een elektrodendrager die voorzichtig wordt ingebracht in het slakkenhuis. De MED‑EL elektroden zijn specifiek ontwikkeld om restgehoor te behouden door hun en flexibele ontwerp met golfvormige bedrading. Dit ontwerp volgt soepel de natuurlijke vorm van het slakkenhuis wanneer de elektrodendrager wordt geplaatst. Zo hoeft een chirurg maar minimale druk uit te oefenen bij het plaatsen van de elektrode in het slakkenhuis. Een grotere druk tijdens het inbrengen vergroot het risico op schade aan het neurale weefsel en aan structuren die het horen mogelijk maken.
De elektrodendragers van MED-EL hebben golfvormige draden voor zachte inbrenging in het slakkenhuis. Het golfvormige ontwerp maakt dat de elektrodenarrays van MED-EL de zachtste en meest flexibele ter wereld zijn.

Behoud van gehoor voor gebruikers van cochleaire implantaten

Veel kandidaten voor cochleaire implantaten hebben nog enig restgehoor, hoewel dat minimaal is. In tegenstelling tot EAS-kandidaten zullen ze hier waarschijnlijk geen voordeel uit halen. Het behoud van het restgehoor blijft echter belangrijk voor kandidaten van cochleaire implantaten. Het laat namelijk zien dat bepaalde zenuwstructuren niet beschadigd zijn.

Voor alle gebruikers van cochleaire implantaten wordt het als cruciaal beschouwd dat neurale weefsels onbeschadigd blijven. Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk omdat zij mogelijk meerdere implantaties zullen krijgen in hun verdere leven. Toekomstige interventies, of dit nu implantaties zijn of biologische of farmaceutische interventies, zullen waarschijnlijk meer succes hebben in een slakkenhuis dat minimaal trauma heeft opgelopen door minder kracht uit te oefenen bij het invoeren van de elektrodendrager.

Bij MED-EL beschouwen wij uw welzijn in de toekomst als even als  uw huidige welzijn. Deze filosofie heeft ons er toe gedreven om de meest flexibele en soepelste elektrodendragers te ontwerpen zodat de delicate structuren van het slakkenhuis beschermd worden. 

© 2020 MED-EL