Typen gehoorverlies

Geleidingsverlies

Elk soort blokkade in het buiten- of middenoor waardoor geluiden niet correct worden overgedragen naar het binnenoor, veroorzaakt een geleidingsverlies. Geleidingsverlies is meestal licht tot matig, van 25 tot 65 decibel.

In sommige gevallen kan een geleidingsverlies van tijdelijke aard zijn. Medicatie en/of een operatie kunnen vaak soulaas geven, afhankelijk van de specifieke oorzaak van het probleem. Een  geleidingsverlies kan ook verholpen worden met behulp van hoortoestellen of een middenoorimplantaat.

Perceptief gehoorverlies

Een perceptief gehoorverlies is het gevolg van ontbrekende of beschadigde zintuigcellen (haarcellen) in het slakkenhuis (cochlea) en is meestal blijvend van aard. Perceptief gehoorverlies staat ook bekend als “zenuwdoofheid” en kan licht, matig, ernstig of zeer ernstig zijn.

Matig tot ernstig perceptief gehoorverlies kan  meestal verholpen worden met hoortoestellen of een middenoorimplantaat. Cochleaire implantaten zijn vaak een oplossing voor ernstig of zeer ernstig gehoorverlies.

Sommige mensen hebben alleen een perceptief gehoorverlies in de hoge frequenties, ook wel partiële doofheid genoemd. In deze gevallen zijn alleen de haarcellen aan de basis van het slakkenhuis (cochlea) beschadigd. In het binnenste gedeelte van het slakkenhuis, de apex, zijn de haarcellen die de lage tonen verwerken nog intact. Gecombineerde elektrische en akoestische stimulatie, of EAS, werd speciaal ontwikkeld voor deze gevallen.

Gemengd gehoorverlies

Een gemengd gehoorverlies is een combinatie van een perceptief gehoorverlies en geleidingsverlies. Het wordt veroorzaakt door problemen in het binnen-, buiten- of  middenoor. De aandoening kan soms deels behandeld worden door middel van medicatie, een operatie, hoortoestellen of een  middenoorimplantaat.

Neuraal gehoorverlies

Een probleem dat voortvloeit uit het ontbreken van of schade aan de gehoorzenuw kan een neuraal gehoorverlies veroorzaken. Neuraal gehoorverlies is meestal zeer ernstig en permanent.

Hoortoestellen en cochleaire implantaten helpen in dit geval niet omdat de zenuw de geluidsinformatie niet kan doorgeven aan de hersenen.

In veel gevallen kan een Auditory Brainstem Implant (ABI) een behandelingsoptie zijn.

© 2020 MED-EL