Automatic Sound Management
De wetenschap erachter

Naadloze overgang tussen
luisteromgevingen zonder aanpassing van de instellingen

Of uw dag zich nu afspeelt in een rustig park, een luid restaurant, een druk treinstation of een ontspannend strand, de unieke technologieën van MED-EL werden ontworpen om automatisch uitstekende resultaten te leveren – in het dagelijkse leven.

Bij andere processors moeten gebruikers regelmatig van programma wisselen of instellingen wijzigingen om de best mogelijke luisterervaring te verkrijgen. De superieure front-end verwerking met automatisch geluidsbeheer detecteert veranderende geluidsomgevingen en past zich automatisch aan zodat u dit niet hoeft te doen.

Hoe Automatic Sound Management werkt
Voor een doeltreffende geluidsverwerking van cochleaire implantaten is het belangrijk dat het grote (120 dB) akoestische dynamische bereik van het normale gehoor wordt gecomprimeerd in een aanvaardbaar bereik voor elektrische stimulatie (30 dB). Om deze uitdaging aan te gaan, maken alle audioprocessors van MED‑EL gebruik van de front-end verwerkingsstrategie die bekend staat als Automatic Sound Management (ASM). ASM bestaat uit Automatic Gain Control (AGC) in twee stadia om een brede Input Dynamic Range (IDR) en automatische volumeregeling te relaiseren.

De variabele Input Dynamic Range is één van de belangrijkste functies binnen de signaalverwerkingstechnologie. Studies tonen aan dat alleen een brede IDR tot een goed spraakverstaan in ruis leidt.1,2 Alle MED-EL Achter-Het-Oor (AHO) gedragen processors bieden een Input Dynamic Range van 75 dB. Daarom worden alle signalen binnen het bereik van 25 tot 100 dB SPL verwerkt. Op deze manier kan een nauwkeurige verwerking plaatsvinden van signalen met een grote luidheidvariatie.

De automatische volumeregeling regelt de weergave van geluiden die regelmatig in het dagelijks leven voorkomen, zowel zachte als luide geluiden. De automatische volumeregeling zorgt ervoor dat spraakperceptie bij achtergrondlawaai grotendeels immuun is voor variaties in het spraakniveau. Dit wil zeggen dat gebruikers van de MED‑EL audioprocessors zachte en luide spraak even goed kunnen verstaan als spraak op een normaal volume. Spraak waarvan het niveau varieert kan even goed worden verstaan als spraak waarbij het niveau constant is.3

Klik op de foto's om de animatie te starten.

MED-EL audioprocessors zijn voorzien van een tweetraps automatische versterkingsregeling4. Deze technologie stelt gebruikers in staat om een zeer luid geluid, zoals een vliegtuig, of zelfs een zeer stil geluid, zoals gefluister, op een comfortabel niveau te horen. De tweetraps AGC zorgt ervoor dat een plotselinge toename van de luidheid geen onaangename verandering van het volume veroorzaakt voor de gebruiker. De tweetraps AGC voorkomt ook dat na een luid geluid de zachtere geluiden als te gedempt worden waargenomen. Daarom worden de geluiden die gebruikers kunnen horen altijd zo weergegeven dat spraak zo goed mogelijk kan worden verstaan en dat de subtiele verschillen in luidheid tussen verschillende geluiden behouden blijven.

Bij andere processors moeten gebruikers regelmatig de processor van het oor halen om de instellingen te wijzigen als de luisteromgeving of het niveaui van het achtergrondlawaai verandert. Gebruikers van processors met Automatic Sound Management kunnen er op rekenen dat deze aanpassingen automatisch worden gemaakt. Dit is vooral belangrijk voor baby’s of kleine kinderen die niet in staat zijn om veranderingen in hun omgeving te herkennen en ook hun processor daar niet op kunnen instellen. In deze gevallen moeten de ouders de instellingen van de processor van hun kind regelmatig aanpassen om hen de best mogelijke instelling te geven.

Met Automatic Sound Management en een brede Input Dynamic Range en automatische volumeregeling, kunnen gebruikers genieten van een optimale geluidsweergave, ongeacht of ze deelnemen aan een vergadering, zich op een luchthaven, in een concertzaal, in een restaurant of gewoon thuis bevinden.
 

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. Haumann et. al., 8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Boedapest, 8-11 juni 2008: Influence of the Front End Processing on Speech Perception with Cochlear Implants of Various Manufacturers
  3. Nopp P et al, Performance with the OPUS 2 processor in a roving-level speech test, Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy

© 2020 MED-EL