For Parents

Kriteria Pencalonan
Penyelesaian yang Optimum

Sistem Implan Koklear
SYNCHRONY

Selanjutnya

Sistem Implan Pendengaran
SYNCHRONY EAS

Selanjutnya

Sistem Implan Telinga Tengah
VIBRANT SOUNDBRIDGE

Selanjutnya

Sistem Implan Konduksi Tulang
BONEBRIDGE

Selanjutnya

Mendapatkan Implan Pendengaran

Untuk dirujuk ke pusat implan pendengaran, atau untuk mendapatkan maklumat selanjutnya tentang sistem implan pendengaran daripada MED-EL, sila terus hubungi kami.

Gunakan pencari klinik kami untuk mencari pusat implan koklear berhampiran anda.

Cari klinik

Cari wakil MED-EL kawasan setempat anda untuk maklumat lanjut.

Wakil untuk dihubungi

© 2020 MED-EL