Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

EAS Сонсголын Суулгац Систем

Electric Acoustic Stimulation (EAS) буюу Цахилгаан Акустик Өдөөлт нь сонсгол хагас бууралттай хүмүүсийн онцлог байдалд тохирхоор зориулагдсан. EAS-ийн давуу тал нь дуу өсгөгч болон чихний дунгийн суулгацыг нэг системд хослуулсанд оршдог. Уг систем нь гадна болон дотно хэсгүүдээс тогтоно.
 
 

ДОТОР ХЭСЭГ
Суулгац
SONATA юмуу PULSAR суулгацыг арьсан дор мэс заслын аргаар суулгана. Энэ нь электрон хэсгийг агуулах гэр, дохио хүлээн авах антен, дамжуулах ороомгийг чихний арын хэсэгт тогтоон барих соронз зэргүүдээс бүрддэг. Түүнчлэн мэс засал ашиглан FLEX онцгой зөөлөн электродыг чихний дун-д суулгана.
 

ГАДНА ХЭСЭГ
Аудио процессор
DUET 2 Аудио Процессорыг чихний ард зүүнэ. Энэ нь тохируулах хэсэг, батарейн багц, дуу өсгөгчид зориулсан чихний дэгээ, дохиог суулгацанд дамжуулах утас зэргээс бүрддэг.

НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS EAS Сонсголын Суулгац Систем
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.