Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Мишел

VIBRANT SOUNDBRIDGE-ийг хэрэглэгч Гималайн ууланд авирдаг.

Мишел нь Vibrant Soundbridge-ийн Франц дахь хэрэглэгч ба тэрээр саяхан Гималайн Эверест уулын ойролцоох нэгэн оргилд авирчээ. Тэр 5500 метрийн өндөрт (ойролцоогоор 18000 фүүт) оргилд авирсан бөгөөд Vibrant Soundbridge аудио процессороо ямар ч хүндрэлгүй зүүж явж болсон гэнэ.

Мишел 2001 оны 12 сард Vibrant Soundbridge-ийг Марсейле-д суулгуулсан. Суулгац суулгуулахаасаа өмнө тэр ITE сонсголын аппараттай байсан боловч чанга дуу чимээ, чахрах гээд ер нь ашиг тус бага байсанд сэтгэл дундуур явсан.

Vibrant Soundbridge-ийг хэрэглэж эхэлсэнээсээ хойш Мишел шуугиантай газарт дуу сонсох нь эрс сайжирч, түүнийг зүүхэд эвтэйхэн байдаг тухай өгүүлсэн. Мишел нөгөө чихэндээ ITE сонсголын аппарат хэрэглэсэн хэвээр байгаа ч 2004 онд Vibrant Soundbridge-ийг нөгөө чихэндээ суулгуулахаар төлөвлөжээ.

М.Мишел. Аубагне, Франц улс, michel.majourel@free.fr

НҮҮР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТУСЛАМЖ Бодит Амьдралын Жишээнүүд Хэрэглэгчдийн Талархал Мишел (VSB)
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.