Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Хэйли

Хэйли төрөлхийн оношлогдоогүй гажигаас үүдэлтэй менингит өвчний улмаас дүлийрсэн юм. Би Хэйлийг менингитээр өвдөөд арав гаруй хоногийн дуу авиа сонсохгүй байгааг нь ажигласан. Бид Хэйлийгийн мэс засалчтай зөвлөлдсөн бөгөөд тав хоногийнх дараа тэр суулгац суулгуулсан.

Хэйлийгийн сайжирч байгааг бид гайхан бахдаж байлаа. Хэл ярианы хөгжлийн хувьд ихэд эгзэгтэй үе дээрээ Хэйли дүлийрсэн; менингитээр өвчлөхөөсөө өмнө 15 орчим үгтэй байлаа. Суулгацаа анх туршиж зүүж үзсэнээс 2 долоо хоног хагасын дараа ийм богино хугацаанд ихэд ахицтай байгааг хараад ямар их баяр жаргалаар дүүрсэнээ хэлэхэд бэрх. Тэрээр асуултанд хариулж миний хэлж буй ихэнхийг ойлгож байгаа бололтой. Охиноороо ”ээжээ” гэж дуудуулж чаддаг байх; Түүнийг дүлийрсэнээс хоёр сарын дараа болон анхны өдөөлтөт тестэнд орсон хоёр долоо хоног нь байж болох хамгийн том бэлэг байлаа.

Манай нөхөр бид хоёрт MED-EL- ийн Чихний Дунгийн Суулгац Систем хүүхдэд зориулсан сонголтуудтайгаараа их таалагдсан. Халуун байхад Хэйли голдуу зөвхөн живхтэйгээ, үсний зүүлтэндээ BabyBTE-тэйгээ л гүйж явдаг байлаа.

Миний бодлоор эцэг эх хүний хувьд таны хүүхэд ямарваа тусгай хэрэгцээ шаардагдагддаг эсвэл бүх талаараа хэвийн өсөж байгаа хэдий ч байж болох бүхий л нөхцөл бололцоогоор хангах нь зүйтэй. Бид эцэг эх хүний хувьд Хэйлийд сонсох бололцоо олгох үүрэгтэйгээ мэдэрсэн. Хэрэв та Хэйлийг ихрийнхээ өрөөсөн Эйприлтэйгээ Виглэсийн бичлэгт хэрхэн шимтэн дуулж бүжиглэж байгааг харвал миний хэлснийг ойлгох байх.
НҮҮР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТУСЛАМЖ Бодит Амьдралын Жишээнүүд Хэрэглэгчдийн Талархал Хэйли (Чихний Дунгийн Суулгац)
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.