Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Чихний Анатоми

Сонсгол бууралтыг ойлгохын тулд чихний анатоми бүтцийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Чих нь гурван хэсгээс бүрддэг: гадна, дунд, дотор чих.
 

Anatomy of the Ear

Гадна Чих

  • Чихний дэлбэн – авиаг цуглуулж чихний сувагт дамжуулна
  • Чихний суваг – авиаг цааш чихний бусад хэсэгт дамжуулна


Дунд Чих

  • Хэнгэрэг – авиаг чичиргээнд хувиргана
  • Алх, Дөш, Дөрөө – чичиргээг цааш дотор чихэнд дамжуулна


Дотор чих

  • Чихний Дун – дотроо шингэн болон маш мэдрэмтгий үслэг эсүүдийг агуулна
  • Жижиг үслэг эсүүд – авианы чичиргээгээр өдөөгдөх үед өөрсдөө хөдөлнө
  • Үүдэвчийн Систем – тэнцвэрийн эсүүдийг агуулна
  • Сонсголын мэдрэлийн эсүүд – чихний дунгаас тархи уруу мэдээлэл дамжуулна
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД Хүүхдийн Сонсгол ба Хүүхдийн Сонсгол Бууралт Чихний Анатоми
© 2020 MED-EL       forward.cc