Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Чихний Анатоми

Сонсгол бууралтыг ойлгохын тулд чихний анатоми бүтцийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Чих нь гурван хэсгээс бүрддэг: гадна, дунд, дотор чих.
 

Anatomy of the Ear

Гадна Чих

  • Чихний дэлбэн – авиаг цуглуулж чихний сувагт дамжуулна
  • Чихний суваг – авиаг цааш чихний бусад хэсэгт дамжуулна


Дунд Чих

  • Хэнгэрэг – авиаг чичиргээнд хувиргана
  • Алх, Дөш, Дөрөө – чичиргээг цааш дотор чихэнд дамжуулна


Дотор чих

  • Чихний Дун – дотроо шингэн болон маш мэдрэмтгий үслэг эсүүдийг агуулна
  • Жижиг үслэг эсүүд – авианы чичиргээгээр өдөөгдөх үед өөрсдөө хөдөлнө
  • Үүдэвчийн Систем – тэнцвэрийн эсүүдийг агуулна
  • Сонсголын мэдрэлийн эсүүд – чихний дунгаас тархи уруу мэдээлэл дамжуулна
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД Хүүхдийн Сонсгол ба Хүүхдийн Сонсгол Бууралт Чихний Анатоми
© 2020 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.