Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Тусдаа биеэ даасан анги

MED-EL -ийн Найдвартай Ажиллагааны Тайлан:
Шудрага, Ил Тод, Байнга Шинэчлэгддэг

MED-EL -ийн найдвартай ажиллагааны тайлангын стандарт нь бусад өрсөлдөгчдийнхөөс хамаагүй илүү. Манай найдвартай ажиллагааны тоо баримт нь зүрхний бичлэгийн аппаратын найдвартай ажиллагааны тайлагналын ISO 5841-2:2000 стандартын дагуу бэлтгэдэг.1 MED‑EL нь суулгац болон чихний аудио процессор аль алинтай нь холбогдсон алдаануудын талаар тайлагнадаг цорын ганц компани юм.

MED‑EL өөрийн гэсэн бие даасан зэрэглэлтэй. Ил тод, шудрага, байнга шинэчлэгддэг тайлан нь MED‑EL-ийн сонсголын суулгац системийг өнөөгийн зах зээл дээрх хамгийн найдвартай ажиллагаатай суулгац болохыг харуулж байгаа юм.

 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Transparent reporting on all implant failures (including but not limited to device and accident related, as well as medical and surgical root causes for malfunction of the implant)

YES YES

 

NO NO

 

NO NO

Reporting on reliability of processors

YES YES

NO NO

YES YES

Up-to-date
reliability data

YES YES

NONO

NO NO

  1. ISO 5841-2:2000: Implants for surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД Найдвартай Байдал
© 2020 MED-EL       forward.cc