Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Хөгжмөөс Та Өмнө Нь Авдаг Байсан Шигээ Таашаал Аваарай

Хөгжим нь хүний амьдралд эрхэм үүрэгтэй байдаг тул танд хөгжмөөс таашаал авахад туслах сайн аудио процессортой байх нь чухал. Судалгааны үр дүнгээс харахад OPUS аудио процессорын нь таны мэддэг болон мэддэггүй хөгжмийн бүтээлүүдийг чанарын илүү өндөр түвшинд coнсгож чадаж байна.1

MED‑EL-ийн OPUS сонсголын процессорын тусламжтайгаар хэрэглэгчид олон төрлийн хөгжим сонсдог. Үүнд ардын хөгжмөөс сонгодог хүртэл рокоос блюз хүртэл нэрлэж болно. Өвчтөнүүдийн 82% нь өдөр тутам биш ч долоо хоног бүр хөгжим сонсдог гэсэн байна.1 Авианы нарийн бүтэц, өнгөний хүрээ аль алиныг нь хослуулан сонсож болдог нь хэрэглэгчиддээ ярианы хажуугаар давхар сонсогдож буй бусад чимээг бас хөгжим сонсоход асар тустай байгаа юм.

Чихний дунгийн суулгац хэрэглэгчдийн 91% үүгээрээ хөгжим сонсоход тааламжтай байна гэж судалгаанд мэдээлсэн байна. Түүнчлэн хүмүүсийн дийлэнх нь мэддэг болон мэдэхгүй хөгжим сонсохдоо OPUS аудио процессорыг зүүдэг болсноор чанарын давуу талтай байгааг түүнийг хэрэглээд гуравхан сар болсон хэдий ч баттай хэлж буйг мэдээлжээ!1

Дуу авиа байгаагаараа сонстох тутам дээд зэргийн нарийн цогц дуу авианы нийлэмжүүдийг хүртэл хүлээн авч сонсох чадвар нь бас дээшлэх юм. Шинэ аудио процессороо хэрэглээд хэдхэн долоо хоног болж буй хэрэглэгчдийн 67 % нь хөгжим илүү бодитойгоор сонсогдож байна гэсэн бол 64 % нь илүү гүйцэд бас уянгалаг сонсогдсон хэмээн мэдүүлжээ.1 OPUS 2-ын туршлагатай хэрэглэгчдийн ярьж байгаагаар тэд “өөрсдийн дуртай хөгжмийн бүтээлүүдийг Fine Hearing технологийн дагуу дахин сонсоход“ уг хөгжим, дуу авиаг хүлээн авч сонсох байдал нь урьд урьдынхаасаа илүү бодит жинхэнээр сонсож буй гэнэ.

  1. Brill et al.(2007), 2007 Conference on Implantable Auditory Prostheses, Tahoe City, CA.
НҮҮР ТЕХНОЛОГИЙН ЧАДАЛ Таны Сэтгэлд Шингэсэн Хөгжим
© 2020 MED-EL       forward.cc