Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Илүү сайн харилцан холбогдох ГҮҮР

Аян Замын Алхам Бүр

Таны амьдралын чанар бол таны амжилтын үндэс. Хэрвээ та болон таны ойр дотны хүн тань сонсголын суулгацтай болох тухай бодож байгаа бол суулгац суулгах энэ ажиллагааг бүхэлд нь мэдэх нь чухал. Сонсголыг сэргээх хамгийн шаардлагатай алхам нь байж болох хамгийн сайн суулгац суулгах гэдгийг MED-EL компанийн бид бүхэн сайн мэднэ. Чихний дунгийн суулгац ашиглаж сурахад бодитой хүсэл зориг, алхамууд хийх хэрэгтэй. Хагалгааны дараа MED-EL -ийн мэргэжилтнүүд удаан хугацаанд заавар зөвөлгөө өгч, таны сонсголд хэрэгтэй төрөл бүрийн материалаар хангана.

Бусадтай илүү сайн харилцахад ГҮҮР нь болсон MED-EL компанийн ойлгоход хялбар туслах материалууд нь сонсголын суулгацын бусад компаниудынхаас хавьгүй олон. Дэлхийн боловсролын болоод сонсголын тэргүүний мэргэжилтнүүдтэй хамтарч хийсэн энэ материал нь насанд хүрэгчид, өсвөр үеийнхэн, бага насны хүүхдүүд тэдний аав ээж, чих хамар хоолойн эмч, хэл ярианы мэргэжилтэн, багш нар гээд олон хүний хэрэгцээг хангасан төрөл бүрийн мэдээлэл агуулдаг.
НҮҮР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТУСЛАМЖ Нөхөн Сэргээх Эмчилгээ
© 2020 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.