Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

HearPeers Коммюнити

HearPeers нь MED-EL -ийн суулгац суулгуулсан хүмүүс интернэт орчинд хоорондоо харьцах, нэг нэгэндээ туршлагаасаа хуваалцах цахим хуудас юм. Энэхүү цахим хуудасны зарим хэсгүүд тухайлбал форум нь нийт ард иргэдэд бас нээлттэй байдаг. Форум нь ялангуяа чихний дунгийн суулгацыг сонирхож байгаа хүмүүст асуулт, хариулт олж авах маш тохиромжтой эх сурвалж.

HearPeers-ийн гишүүд нь бусадтайгаа зураг, видео бичлэг, дуу хуваалцах бас боломжтой. Тэд өөрсдийн блог бичиж дэлхий даяарх MED-EL -ийн суулгац суулгасан хэрэглэгчидтэй шууд чаталж болно. HearPeers-ийн форум нь суулгацтай хүмүүстэй уулзах хамгийн тохирсон газар бөгөөд өөрсдийн туршлагаа хуваалцаж чихний дунгийн суулгацыг хэрхэн хамгийн үр дүнтэй ашиглах талаар мэдэх бололцоотой.

Энд Дарж HearPeers-д нэвтэрнэ үү.

НҮҮР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТУСЛАМЖ HearPeers Коммюнити
© 2020 MED-EL       forward.cc