Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

MAESTRO-ийн Давуу Тал

Хүчин Чадал, Хэрэглэхэд Хялбар Байдал, Найдвартай Ажиллагааны Жишиг Тогтоогч

*Bluetooth нь Bluetooth SIG компанид бүртгэлтэй худалдааны тэмдэг юм.

**iPod нь Apple компанийн АНУ болон бусад оронд бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг.

НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД MAESTRO Үзүүлэлт болон Ашиг Тус
© 2020 MED-EL       forward.cc