Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

PULSAR

Гадны нөлөөнд тэсвэртэй керамикаар хийгдсэн PULSAR нь I100 хүчит электрон схемтэй учраас дуу авианы мэдээллийг сонсголын мэдрэлд урьд өмнө нь байгаагүй нарийвчлалтайгаар дамжуулдаг.

Удаан эдэлгээтэй, ирээдүйд ч ашиглаж болох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үүргийнхээ дагуу MED-EL нь PULSAR системээ програм хангамж, аудио процессорын шинэчлэлийг ирээдүйд хийх нөөц бололцоотой байхаар зохион бүтээсэн учир энэ нь одоо болон ирээдүйн хамгийн оновчтой суулгац.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд PULSAR
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.