Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

PULSAR

Гадны нөлөөнд тэсвэртэй керамикаар хийгдсэн PULSAR нь I100 хүчит электрон схемтэй учраас дуу авианы мэдээллийг сонсголын мэдрэлд урьд өмнө нь байгаагүй нарийвчлалтайгаар дамжуулдаг.

Удаан эдэлгээтэй, ирээдүйд ч ашиглаж болох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үүргийнхээ дагуу MED-EL нь PULSAR системээ програм хангамж, аудио процессорын шинэчлэлийг ирээдүйд хийх нөөц бололцоотой байхаар зохион бүтээсэн учир энэ нь одоо болон ирээдүйн хамгийн оновчтой суулгац.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд PULSAR
© 2020 MED-EL       forward.cc