Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

DUET Процессор

Хагас Дүлийрэлд зориулсан Жинхэнэ Шийдэл

DUET нь дэлхийд анх удаа цахилгаан болон акустик өдөөлтийг нэг дор хослуулсан процессор. Ийнхүү хоёр янзын өдөөлтийн систем ашигласнаар та ямар ч нөхцөлд орчин тойрноо нэн ялангуяа хөгжмийг илүү найдвартай, тод, сайн сонсоно. DUET нь хөнгөхөн, эвтэйхэн. Дээд зэргийн тохиромжтой байхын тулд чихний хэв жийргэвч нь солигддог байхаар давуу талтай хийгдсэн.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд DUET
© 2020 MED-EL       forward.cc