Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

DUET 2 Аудио Процессор

2 дахь үеийн EAS

DUET 2-ийг хагас дүлий хүмүүст тусгайлан зориулж бүтээсэн. Чихний дунгийн суулгацын I100 дэвшилтэт электрон схем, өндөр хүчин чадалтай дуу өсгөгч бүхий DUET 2 нь танд гоц сайн сонсох боломж олгоно. Ялангуяа хөгжим сонсоход тун тохиромжтой. Automatic Sound Management-ийн тусламжтайгаар та сонсоход хэцүү ямар ч нөхцөлд сайн сонсож, янз бүрийн чимээтэй нэг орчноос нөгөөд чөлөөтэй шилжиж чадна.

DUET 2-ийн онцлог талууд нь цахилгаан болон дууны өдөөлтийн процессийг маш чанд тусгаарладаг, мөн алсын зайны FineTuner тохируулгын систем, дамжуулах ороомог (telecoil) зэрэг юм. DUET 2 нь ерөнхийдөө 125-8500 Гц давтамжтай авианы хэлбэлзэлд хамгийн сайн чанартай сонсгоно.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд DUET 2
© 2020 MED-EL       forward.cc