Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

DUET 2 Аудио Процессор

2 дахь үеийн EAS

DUET 2-ийг хагас дүлий хүмүүст тусгайлан зориулж бүтээсэн. Чихний дунгийн суулгацын I100 дэвшилтэт электрон схем, өндөр хүчин чадалтай дуу өсгөгч бүхий DUET 2 нь танд гоц сайн сонсох боломж олгоно. Ялангуяа хөгжим сонсоход тун тохиромжтой. Automatic Sound Management-ийн тусламжтайгаар та сонсоход хэцүү ямар ч нөхцөлд сайн сонсож, янз бүрийн чимээтэй нэг орчноос нөгөөд чөлөөтэй шилжиж чадна.

DUET 2-ийн онцлог талууд нь цахилгаан болон дууны өдөөлтийн процессийг маш чанд тусгаарладаг, мөн алсын зайны FineTuner тохируулгын систем, дамжуулах ороомог (telecoil) зэрэг юм. DUET 2 нь ерөнхийдөө 125-8500 Гц давтамжтай авианы хэлбэлзэлд хамгийн сайн чанартай сонсгоно.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд DUET 2
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.