Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

CONCERTO

Дэлхий Дээрх Чихний Дунгийн Титанан Хамгийн Жижиг Суулгац

CONCERTO чихний дунгийн шинэ суулгац нь титан бүрхүүлтэй, одоогийн байдлаар хамгийн жижиг хэмжээтэй суулгац. Энэ нь SONATA титанан суулгацаас хэмжээгээр 25 % илүү нимгэн боловч үзүүлэлтийн хувьд адилхан. Илүү нарийн, бат бөх CONCERTO титанан суулгац нь хүндрэл багатай мэс засал хийхэд тохирсон. Овор багатай хэмжээ нь хүүхэд болон бүх насны хүмүүст тохиромжтой

.

CONCERTO-д чихний дунгийн мэдрэлийн хэврэг бүтцүүдийг хадгалахад тохирсон хамгийн зөөлхөн, уян хатан электродууд байдаг.

НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД MAESTRO Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд CONCERTO
© 2020 MED-EL       forward.cc